Työryhmän toimikausi kestää kesäkuun loppuun. kuva: Ingimage
Uutinen

STM asettaa työryhmän arvioimaan itsehoitolääkkeiden myyntikanavan laajentamista

21.12.2023 | 16:37

Teksti : Erja Elo

PÄIVITETTY 17.00 Valmistelun tukena on Fimean julkaisema selvitys itsehoitolääkkeiden myynnistä apteekkien ulkopuolella. Fimea suhtautuu myyntikanavan laajentamiseen kriittisesti.

Työryhmän tarkoituksena on valmistella joidenkin yleisimmin käytettyjen itsehoitolääkkeiden myynnin vapauttamista myös muualla kuin apteekeissa myytäväksi. 

Työryhmän toimikausi kestää kesäkuun loppuun asti. Sen on tehtävä ehdotus niistä itsehoitolääkkeistä, joiden myynti olisi mahdollista myös muualla kuin apteekeissa ja millä edellytyksillä myyntiä voitaisiin toteuttaa.

Uudistuksen tavoitteena on parantaa yleisimmin käytettyjen itsehoitolääkkeiden saatavuutta sekä laskea niistä aiheutuvia kustannuksia. Ministeriön mukaan uudistus toteutetaan lääkitysturvallisuus varmistaen.

Fimea suhtautuu kriittisesti

Työryhmän valmistelun tukena on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean selvitys. Fimea selvitti STM:n toimeksiannosta, mitä hallitusohjelman kirjaus itsehoitolääkkeiden myynnin harkitusta vapauttamisesta apteekkien ulkopuolelle edellyttäisi.  

Selvityksen mukaan itsehoitolääkkeiden myynnin vapauttaminen lääke- ja lääkitysturvallisuus varmistaen voidaan toteuttaa vain huolellisella selvittämisellä ja kattavalla vaikutusarvioinnilla.

Fimea toteaa, että etukäteen on tärkeää linjata uudistuksen tavoitteet, päättää lupa- ja valvontamenettelyistä sekä arvioida huolellisesti muutoksen taloudelliset vaikutukset niin apteekeille, lääkkeiden käyttäjille kuin yhteiskunnalle.

On tärkeää, ettei itsehoitolääkejakeluun tehtävä muutos yksittäisenä toimena ole vastakkainen tai epätarkoituksenmukaisesti ajoitettu muiden hallitusohjelman tärkeiden lääketavoitteiden, kuten rationaalisen lääkehoidon edistämisen, apteekkitalouden kokonaisuudistuksen tai valtiolle ja terveydenhuoltojärjestelmälle koituvien kustannusten hillitsemistavoitteiden saavuttamiselle, Fimea tähdentää.

Apteekkariliitolla edustus työryhmässä

Työryhmää johtaa STM:n Lääkkeet ja apteekkitalous -hanketta koordinoiva johtava asiantuntija Lauri Pelkonen

Ryhmään pyydetään edustajat valtiovarainministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, Fimeasta, Kilpailu- ja kuluttajavirastosta, Kuluttajaliitosta, Suomen sosiaali ja terveys ry:stä, Suomen Apteekkariliitosta, Kaupan liitosta, Helsingin yliopiston apteekista, Itä-Suomen yliopiston apteekista, Lääketeollisuus ry:stä ja Rinnakkaislääketeollisuus ry:stä.

Ryhmän tulee kuulla asiantuntijoina muun muassa Kelaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta, Valviraa, Suomen Farmasialiittoa, Suomen Proviisoriyhdistystä, Suomen Lääkäriliittoa, Suomen Kuntaliittoa ja Orion Oyj:tä.