Kuva: Ingimage
Uutinen

Sovellus kertoo lääkkeiden kustannusten kehityksestä

18.10.2023 | 09:41

Teksti : Hanna Hyvärinen

Kelan ja Fimean lääkesovellus kertoo, minkä lääkkeiden kustannukset ovat kasvaneet ja vähentyneet eniten.

Kela ja Fimea ovat päivittäneet sovelluksensa, jolla voi verrata avo- ja laitoshoidossa käytettävistä lääkkeistä niitä, joiden lääkekustannukset ovat kasvaneet tai vähentyneet eniten koko maassa tai alueellisesti. Sovelluksessa voi tarkastella joko kaikkia lääkeaineita tai tiettyä lääkeryhmää. Sovellus sisältää tiedot vuosilta 2017–2022. Tiedot perustuvat Kelan reseptitiedoston ja Fimean tukkumyyntirekisterin tietoihin.

Sovelluksen mukaan lääkekustannukset kasvoivat avohoidossa yhteensä 150 miljoonaa euroa vuosien 2020 ja 2022 välillä. Valtaosa, lähes 80 miljoonaa tästä kasvusta tapahtui viidessä lääkeaineessa. Nämä olivat veren hyytymisen estämiseen tarkoitettu apiksabaani, tyypin 2 diabeteslääkkeet semaglutidi ja empagliflotsiini sekä autoimmuunisairauksien hoidossa käytettävät infliksimabi ja ustekinumabi.

Eniten kustannukset vähenivät sellaisilla lääkkeillä, jotka tulivat viitehintajärjestelmän piiriin, ja biologisilla lääkkeillä, joille tuli markkinoille biosimilaareja. Selvästi suurin kustannusten pudotus oli syöpälääke lenalidomidilla, jonka kustannukset vähenivät jopa 25 miljoonaa euroa.

Biologisten lääkkeiden hintojen odotetaan lähivuosina laskevan edelleen merkittävästi, kun biologiset lääkkeet tulevat asteittain apteekkivaihdon piiriin.

Sairaaloissa kasvoivat tukkumyyntihinnoilla eniten kahden syöpälääkkeen kustannukset

Lääkkeet, joiden kustannukset kasvoivat eniten sairaaloissa tukkuohjehinnoilla laskettuna, olivat syövän hoidossa käytettävät pertutsumabin ja trastutsumabin yhdistelmävalmiste  ja pembrolitsumabi, silmänpohjan kostean ikärappeuman hoidossa käytettävä aflibersepti, C-hepatiitin hoitoon tarkoitettu glekapreviiria ja pibrentasviiria sisältävä yhdistelmävalmiste  sekä multippelin myelooman hoidossa käytettävä daratumumabi.

Sairaaloissa käytettyjen lääkkeiden kustannusten vertailuun liittyy enemmän rajoituksia kuin avohoidon lääkkeiden vertailuun. Tämä johtuu siitä, että sairaalat usein hankkivat lääkkeitä sopimushinnoilla, jotka ovat tukkuohjehintoja edullisempia. Sopimushinnat ovat yleensä liikesalaisuuksia. Tukkuohjehintoihin perustuvia tuloksia voidaan kuitenkin pitää vertailussa suuntaa-antavina.

Lääkesovellus löytyy verkosta ja sitä voi käyttää kuka vain.