Hyppää sisältöön

Rajat ylittävä sähköinen lääkemääräys parantaa EU-kansalaisten lääkkeiden saatavuutta ulkomailla. Tämä käy ilmi Journal of Medical Internet Research -lehdessä julkaistusta kyselytutkimuksesta.

Kysely tehtiin farmaseuteille ja proviisoreille Suomessa ja Virossa keväällä 2021. Yli 80 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että rajat ylittävä resepti on parantanut potilaiden lääkkeiden saatavuutta.

Lääkkeiden saatavuutta voivat kuitenkin rajoittaa sähköisissä lääkemääräyksissä olevat virheet tai epäselvyydet, lääkemarkkinoiden erot maiden välillä ja sähköisten reseptijärjestelmien tekniset ongelmat. 

Farmasian ammattilaiset toivovat lisäohjeita

Virolaisista vastaajista kolme neljästä prosenttia ja suomalaisista joka kolmas oli kokenut lääkkeiden saatavuuteen liittyviä ongelmia rajat ylittävän reseptin toimittamisen yhteydessä.

Yleisin saatavuuteen liittyvä ongelma oli, ettei lääkemääräyksellä olevan lääkkeen vaikuttavaa ainetta, vahvuutta tai vastaavaa pakkauskokoa ollut saatavilla lääkettä toimittavan maan markkinoilla.  

Epäselvyyksiä tai virheitä rajat ylittävässä reseptissä oli havainnut yli 60 prosenttia virolaisista ja yli 40 prosenttia suomalaisista. Reseptien toimittamista haittaavat ajoittain myös tekniset ongelmat, joiden vuoksi potilas ei ole saanut lääkkeitään.

Vastaajat kertoivat tarvitsevansa lisätietoa lääkkeen määräämisen ja toimittamisen eroista maiden välillä sekä toivoivat käytännönläheisiä ja helpossa muodossa olevia ohjeita rajat ylittävän reseptin toimittamiseen. 

Rajat ylittävä resepti toimii kuudessa EU-maassa

Potilas voi ostaa reseptilääkkeitä toisen EU-maan apteekista kotimaassaan määrätyllä sähköisellä lääkemääräyksellä. Rajat ylittävä resepti toimii tällä hetkellä kuudessa Euroopan maassa. Viro ja Suomi ovat ensimmäiset maat, jotka ovat ottaneet palvelun käyttöön molempiin suuntiin. 

Palvelun aloittaminen vuonna 2019 oli tärkeä virstanpylväs terveystietojen liikkuvuuden parantamisessa EU:n alueella, mutta sen käyttöönottoa ei ole aiemmin tutkittu. 

Tutkimus toteutettiin Tarton yliopiston farmasian laitoksen, Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksen, Viron valtion lääkeviraston, Kansaneläkelaitoksen ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean yhteistyönä.

Kysely tehtiin virolaisille ja suomalaisille avohuollon apteekeille, joilla oli kokemusta rajat ylittävien reseptien toimittamisesta. Siihen vastasi 84 farmaseuttia ja proviisoria Virosta ja 154 farmaseuttia ja proviisoria Suomesta. Tutkimuksen rahoitti Kansaneläkelaitos. 

Mitä mieltä olit artikkelista?

Agreed 0 times
Said to be thoughtful 0 times
Has raised questions 0 times
Disagreed 0 times