Maaseudun pienissä apteekeissa autetaan usein muun muassa haavanhoidossa ja muissa terveysongelmissa. Kuva: Katja Lösönen
Uutinen

Pienet sivuapteekit ajavat apteekkareita ahdinkoon - ovat silti alueellaan tärkeitä

23.09.2022 | 11:06

Teksti : Hanna Hyvärinen

Kolme sivuapteekkia jäi syyskuussa ilman päteviä hakijoita. Apteekkareita huolettaa paitsi oma työtaakka, myös paikallisten asukkaiden lääkehuollon tulevaisuus.

Fimean syyskuun apteekkilupahaku on kolmen pienen sivuapteekin osalta karua luettavaa. Jämijärven sivuapteekkiin sekä Salon Suomusjärven ja Kiikalan sivuapteekkeihin ei tullut yhtään pätevää hakijaa. Ainoa hakija oli proviisori, joka ei voi saada sivuapteekkilupaa ilman pääapteekkia.

Salon Suomusjärven ja Kiikalan sivuapteekit ovat toistaiseksi Kiskon apteekin apteekkarin Nina Kettusen vastuulla. Kettunen on kuitenkin lokakuun alussa ottamassa vastaan apteekin Valkeakoskelta. Koska sivuapteekeille ei löytynyt ottajaa, Kettusen vastuulla saattaa lokakuussa olla kaikkiaan neljä apteekkia.

Fimean pohdittavana on, laitetaanko Suomusjärven ja Kiikalan sivuapteekit seuraavaksi hakuun yhdessä Kiskon apteekin kanssa. Silloin niitä voisi hakea myös proviisori. Kettusen mukaan se olisi nyt ainoa järkevä tapa.

– Ei apteekkarin kannata hakea tällaisia pieniä sivuapteekkeja, sillä verotuksessa huomioitava sivuapteekkivähennys ei ole tarpeeksi suuri, ja kuitenkin viranomaisvaatimukset ovat samat kuin varsinaisilla apteekeilla. Tällaiset pienet sivuapteekit ovat kannattavia lähinnä apteekkarina aloittavalle proviisorille, liikevaihdoltaan pienen pääapteekin sivuapteekkeina, Kettunen sanoo.

Pienet sivuapteekit eivät houkuta

Myös Jämijärvellä tilanne on hankala. Jämijärven apteekin nykyinen apteekkari Milja Mikkolainen sai jo viime talvena apteekkiluvan Hämeenkyröön.

Mikkolainen on nitkuttanut apteekinvaihtoa eteenpäin siinä toivossa, että Jämijärven apteekille löytyisi halukas apteekkari, joka ottaisi sen sivuapteekikseen. Halukkaita ei kuitenkaan ole toistaiseksi löytynyt.

– Viimeistään tammikuussa minun on otettava uusi apteekki Hämeenkyröstä vastaan. Näyttää siltä, että joudun ylläpitämään kahta apteekkia.

Mikkolainen on toiminut Jämijärven apteekkarina viitisen vuotta. Sinä aikana asiakasmäärät apteekissa ovat jatkuvasti pienentyneet muun muassa sote-palveluiden uudelleenjärjestymisen takia. Esimerkiksi paikallisesta vanhustenhuollosta vastaa iso palvelutaloketju, joka on kilpailuttanut annosjakelun muualle. Myös pienen kunnan väestömäärä on laskenut.

Mikkolaisen mukaan Fimealta oli ihan oikea päätös muuttaa apteekki sivuapteekiksi, mutta häntä huolettaa, että pienten apteekkien elintila on kuristettu niin kapeaksi, etteivät ne enää houkuta hakijoita. Syiksi Mikkolainen listaa ainakin apteekkiveromekanismin sekä velvollisuuden myydä kalliita lääkkeitä tappiolla.

– Apteekkiverolaki on tällaisenaan auttamattomasti vanhentunut. Apteekkien katteet ovat laskeneet, ja samalla velvollisuuksia on tullut lisää. Se on vaikea yhtälö.

Apteekkariliiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen kommentoi hakijapulaa toteamalla, että sen taustalla ovat mitä todennäköisimmin hallituksen kaavailemat säästötoimet.

– Nyt ei uskalleta tehdä minkäänlaisia liiketoimintapäätöksiä, kun lääkesäästöt ovat auki. Lausuntokierroksella ollut esitys ei valitettavasti sisältänyt minkäänlaista rakenteellista uudistusta, minkä vuoksi se edelleen pahentaisi sivuapteekkien tilannetta, Hirvonen sanoo.

Apteekki tukee julkista terveydenhuoltoa

Sekä Mikkolainen että Kettunen peräänkuuluttavat nyt Fimealta toimia sen varmistamiseksi, että alueiden asukkaat saavat jatkossakin lääkkeensä, eikä apteekkareiden kuorma käy kohtuuttomaksi. Apteekkari-lehti pyysi Fimealta haastattelua aiheesta, mutta Fimean mukaan asiaan ehditään paneutua kiireiden vuoksi vasta viikon kuluttua.

Fimean toimien lisäksi apteekkarit toivovat apteekkiverolain uudistusta ainakin niin, että sivuapteekkivähennystä korotetaan

Sillä välin he muistuttavat, että pienuudestaan huolimatta apteekkeja tarvitaan.

– Apteekkia tarvitaan lääkehuollon toteutumiseksi myös maaseudulla. Me tuemme julkista terveydenhuoltoa, kun autamme erilaisissa terveysongelmissa kuten haavanhoidossa ja lievien allergiareaktioiden hoidossa. Maksamme myös veroja, niin yrittäjinä kuin työntekijöinäkin, Kettunen summaa.