Hyppää sisältöön

Isossa-Britanniassa on toiminut vuodesta 2006 lähtien farmasisteja, jotka saavat määrätä itsenäisesti lääkkeitä suoritettuaan yliopistossa viranomaisten edellyttämän lisäkurssin.

– He voivat määrätä mitä tahansa lääkettä mihin tahansa lääketieteelliseen vaivaan, kunhan se kuuluu heidän toimivaltaansa, kertoo mediajohtaja Jessica Cleland Royal Pharmaceutical Societysta, joka on farmasistien ja apteekkien ammatti- ja edunvalvontajärjestö.

Käytäntö on laajenemassa parin vuoden päästä. Vuodesta 2026 eteenpäin kaikki Isossa-Britanniassa valmistuvat farmasistit rekisteröidään itsenäisiksi lääkkeiden määrääjiksi.

Farmasistin koulutus vastaa Suomessa proviisorin tutkintoa. Yliopisto-opinnot kestävät Isossa-Britanniassa neljä vuotta, minkä jälkeen suoritetaan vuoden mittainen harjoittelu.

Farmasistilta resepti infektioihin

Riippumaton ja itsenäinen lääkkeiden määrääminen on laajentanut farmasistien työrooleja.

Sairaaloissa työskentelevät farmasistit määräävät reseptejä useiden erikoissairaanhoidon alojen potilaille sekä akuutteihin sairaustapauksiin. 

– Sairaaloissa on konsultoivia farmasisteja, jotka ovat yleensä erikoistuneet tiettyyn alaan. Monissa sairaaloissa he toimivat oman erikoisalansa poliklinikoissa ja osallistuvat osastokierroksille, Cleland kertoo.

Perusterveydenhuollossa he toimivat osana yleislääkäreiden tiimiä ja määräävät myös itse lääkkeitä. Farmasistit hoitavat esimerkiksi akuutteja sairastumisia sekä psyykkisiä ja fyysisiä pitkäaikaissairauksia.

Avoapteekeissa farmasistit kirjoittavat reseptejä pääasiassa yleisiin vaivoihin, joiden lääkkeet julkinen terveydenhuolto maksaa. Apteekkifarmasisteilla on myös oikeus pitää kliinikoita, joissa hoidetaan pieniä akuutteja vaivoja.

Oikeudet vaihtelevat alueittain

Itsenäisinä lääkkeenmäärääjinä toimivien farmasistien oikeudet vaihtelevat Isossa-Britanniassa asuinalueen mukaan.

Walesissa he voivat määrätä reseptilääkkeitä laajasti useisiin sairauksiin. Potilaat saavat heiltä esimerkiksi antibiootteja nielu- ja virtsatietulehduksiin.

Skotlannissa kaikki apteekkifarmasistit saavat diagnosoida sairauksia ja määrätä reseptejä rajattuun joukkoon sairauksia. Osalla on oikeus määrätä antibiootteja esimerkiksi vyöruusuun, virtsatietulehdukseen ja pehmytkudosinfektioihin. Määräyksissä on noudatettava hoitosuosituksia tai toiminta ei saa rahoitusta julkisesta terveydenhuollosta.

– Skotlannissa apteekkifarmasistit seuraavat myös potilaiden pitkäaikaissairauksia. Potilaan reseptejä säilytetään apteekissa 6-12 kuukautta, jonka aikana apteekin tiimi seuraa lääkehoidon onnistumista ja tarkistaa lääkehoidon säännöllisesti, Cleland kertoo. 

Kaikkein vähiten itsenäisesti lääkkeitä määrääviä farmasisteja työskentelee Englannin apteekeissa.

Apteekki voisi muuttaa lääkehoitoja

Isossa-Britanniassa julkisen terveydenhuollon järjestämisestä vastaa Kansallinen Terveyspalvelu (National Health Service, NHS), mutta aluehallinnot eli Englanti, Wales, Skotlanti ja Pohjois-Irlanti, tekevät terveyspolitiikkaan liittyvät päätökset itsenäisesti.

NHS on linjannut, että tulevaisuudessa avoapteekkien roolia tulisi laajentaa pieniin terveydenhuollon toimenpiteisiin, kuten verenpaineen mittauksiin, joilla ehkäistään infarkteja. Toiveena on, että farmasian ammattilaiset auttaisivat myös esimerkiksi syöpien varhaisessa toteamisessa ja pitkäaikaissairauksien hoidossa.

– Ajatuksena on, että tulevaisuudessa apteekkifarmasistit ottaisivat enemmän vastuuta pitkäaikaisairauksien seurannasta. Tämä tarkoittaisi lääkehoitojen muuttamista, uusien hoitojen aloittamista ja tarpeettomien lopettamista, Cleland sanoo.

Tällä hetkellä itsenäisinä lääkkeenmäärääjinä toimivat farmasistit eivät tee lääkärin käynnistämiin lääkityksiin muutoksia, vaan he kertovat lääkehoidoissa esiin nousseista ongelmista lääkärille. NHS selvittää, voisivatko he tehdä tulevaisuudessa lääkitysmuutoksia itse.

Lääkärit suhtautuvat positiivisesti

Entä miten Ison-Britannian lääkärit suhtautuvat farmasistien oikeuteen määrätä lääkkeitä?

– Yleislääkärit suhtautuvat kannustavasti, koska järjestely vähentää heidän työtaakkaansa. Se myös mahdollistaa farmasistien lääkeosaamisen täysimääräisen hyödyntämisen, Cleland kertoo.

Suomessa on tiukka laki sen suhteen, että lääkkeen määrääjä ja myyjä eivät voi olla sama henkilö. Cleland kertoo, että aihe on herättänyt keskustelua myös Isossa-Britanniassa.

– Toisaalta Skotlannissa apteekkifarmasistit ovat diagnosoineet ja määränneet lääkkeitä useiden vuosien ajan, eikä ole näyttöä siitä, että järjestelmä vaarantaisi potilasturvallisuuden tai että joku käyttäisi sitä väärin.

Väärinkäytöksiä ehkäisee se, että apteekit valitsevat reseptilääkkeistä joka tapauksessa potilaalle kustannustehokkaimman vaihtoehdon, eivätkä sitä, josta apteekki hyötyy taloudellisesti eniten. Isossa-Britanniassa myös lääkärit saavat myydä lääkkeitä potilailleen.

Mitä mieltä olit artikkelista?

Agreed 0 times
Said to be thoughtful 0 times
Has raised questions 0 times
Disagreed 0 times