Aluksen päällikön tehtävä on huolehtia, että aluksella on asianmukainen laiva-apteekki ja että sitä hoidetaan säännösten mukaisesti. Kuva: Ingimage
Uutinen

Laiva-apteekin sisältö ajan tasalle

03.09.2021 | 12:37

Teksti : Erja Elo

Jaa artikkeli:

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus laiva-apteekista tulee voimaan 15. marraskuuta. Aluksissa on oltava nykyistä laajempi valikoima lääkkeitä ja hoitotarvikkeita.

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi eilen (2.9.) asetuksen, jolla laiva-apteekin sisältö saatetaan ajan tasalle ja nykyisiä hoitokäytäntöjä vastaavaksi. Nyt muutettu asetus on ollut voimassa vuodesta 2015.

– Muutoksilla varmistetaan, että laiva-apteekin sisältö on ajan tasalla ja laivan väki saa aluksella ensiavun ja sairaanhoidon mahdollisimman vertailukelpoisella tavalla kuin maissa työskentelevät, kertoo ministeriön erityisasiantuntija Jenny Rintala.

Useita uusia lääkevamisteita

Keskeisin muutos kohdistuu asetuksen liitteeseen 1, johon on lisätty laivasairaanhoitodirektiivin edellyttämiä lääkkeitä ja hoitotarvikkeita sekä eräitä muita laivaväen sairaanhoitoa varten tarpeellisia lääkkeitä ja tarvikkeita. 

Lääkevalmisteista listaan on lisätty esimerkiksi mahan limakalvoa suojaava antasidi, psykoosilääke haloperidoli, viruslääke valasikloviiri, virtsatieinfektioiden hoitoon tarkoitettu trimetopriimi ja jäykkäkouristuksen vasta-aine.

– Lisäksi on korvattu eräät markkinoilta poistuneet lääkkeet vastaavilla lääkkeillä, muutettu lääkkeiden pakkauskoot vastaamaan saatavilla olevia pakkauskokoja sekä saatettu ajan tasalle lääkkeiden annostusohjeet, Rintala kertoo.

Laiva-apteekeista tulee 15. marraskuuta lähtien löytyä myös erilaisia haavanhoitotuotteita, paikallispuudutetta, hoitotarvikkeita ja suojavarusteita. Uutena listalla ovat myös esimerkiksi malarian pikatesti, hyönteiskarkote ja vedenpuhdistusvalmiste.

Listalta on poistettu pelastusveneissä ja lautoissa aiemmin vaaditut lääkkeet oksenteluun ja pahoinvointiin sekä synnytyksen ja keskenmenon jälkeiseen verenvuotoon.

Laiva-apteekin sisältö määräytyy alusluokan ja laivaväen lukumäärän mukaan. Alukset jaetaan luokkiin A, B, C ja D sen mukaan, millä etäisyydellä ne liikennöivät lähimmästä lääkinnällisesti riittävästi varustetusta satamasta. Asetukseen nyt tehdyt lisäykset koskevat pääasiassa alusluokkiin A ja B kuuluvia aluksia.

Laivaisännän on huolehdittava, että laiva-apteekki on säännösten mukainen. Aluksen päällikön tehtävä on huolehtia, että aluksella on asianmukainen laiva-apteekki ja että sitä hoidetaan säännösten mukaisesti.

– Aluksen päällikön tehtävä on lisäksi ratkaista, tarvitaanko laiva-apteekkiin vielä jotain lisää asetuksessa määritellyn vähimmäistason lisäksi, jos alus on esimerkiksi pitkiä aikoja Jäämerellä, eikä sieltä pääse sairastapauksessa nopeasti pois, Rintala sanoo.