Saatavuusongelmien taustalla on useita syitä, kuten lääkevalmistuksen globaali keskittyminen, odottamattomat kysyntäpiikit sekä raaka-ainekriisi. kuva: Vuokko Salo
Uutinen

Lääkkeiden saatavuus heikentynyt Euroopassa

24.01.2023 | 12:58

Teksti : Erja Elo

Euroopan unionin apteekkijärjestö PGEU vaatii kiireellisiä toimia lääkepulan korjaamiseksi.

Lääkkeiden saatavuusongelmat ovat lisääntyneet Euroopassa huolestuttavasti vuoden sisällä.

Euroopan unionin apteekkijärjestö PGEU:n tekemän selvityksen mukaan tilanne on pahentunut edellisestä vuodesta selvästi. Lääkepula näkyy nyt kaikissa maissa ja lääkeaineryhmissä.

Selvitykseen vastasi 29 eurooppalaista maata marras-joulukuussa. Tulosten perusteella joka neljännessä maassa oli kyselyhetkellä pulaa noin 600 lääkkeestä, kun edellisenä vuonna pulaa oli keskimäärin 200-300 lääkkeestä.

Lääkkeiden saatavuus ei ollut parantunut yhdessäkään Euroopan maassa.

Saatavuusongelmia on eniten sydän- ja verisuonitautien lääkkeissä, hermoston ja hengityselinten sairauksien lääkkeissä sekä antibiooteissa.

Viime viikkoina kysyntä on kasvanut etenkin hengitystieinfektioiden hoitoon käytettävistä antibiooteista, kuten lasten amoksisilliinistä. PGEU:n mukaan tämä edellyttää välittömiä toimia.

Lääkkeiden puute aiheuttaa potilaille hankaluuksia ja kärsimystä. Lääkehoidot viivästyvät tai jäävät kesken, potilaat joutuvat ostamaan kalliimpia tai sairauteensa heikommin tehoavia lääkkeitä.

Apteekit tekevät ylimääräistä työtä

Lääkepula hankaloittaa PGEU:n mukaan apteekkien farmaseuttisen henkilöstön päivittäistä työtä.

Lääkepulan vuoksi apteekkien ammattilaiset yrittävät löytää potilaille vaihtoehtoisia valmisteita tai hankkia alkuperäistä lääkettä toista reittiä.

Selvityksen mukaan eurooppalaisissa apteekeissa kuluu keskimäärin lähes 7 tuntia viikossa vaihtoehtoisten ratkaisujen etsimiseen, jotta potilaat saisivat hoitoa. Tilanne on pahentunut, sillä edellisenä vuonna tähän kului vain hieman yli 5 tuntia viikossa.

– Apteekit tekevät ylimääräistä työtä varmistaakseen hoidon jatkuvuuden ja minimoidakseen lääkepulasta aiheutuvat negatiiviset vaikutukset potilaiden terveyteen, mutta tilanne muuttuu yhä monimutkaisemmaksi, kertoo PGEU:n puheenjohtaja Koen Straetmans.

PGEU vaatii kiireellisiä toimia

Saatavuusongelmien taustalla on PGEU:n mukaan useita syitä, kuten lääkevalmistuksen globaali keskittyminen, hintastrategiat ja muu markkinadynamiikka, odottamattomat kysyntäpiikit sekä raaka-ainekriisi, joka vaikuttaa lääkkeiden valmistamiseen ja pakkaamiseen.

PGEU kehottaa päättäjiä ryhtymään rohkeisiin toimiin ongelmien ratkaisemiseksi.

Kun lääkkeistä on pulaa, apteekkien ammattilaisille on annettava enemmän joustavuutta vaihtoehtoisten ratkaisujen etsimiseen. Näin he voivat hallita paremmin potilaiden hoitoa hyödyntäen täysimääräisesti taitojaan, tietojaan ja kokemustaan.

PGEU:n mukaan on ratkaisevan tärkeää, että Euroopan lääkevirastolle (EMA) myönnetään enemmän resursseja kehittää toimia, joilla ehkäistään ja hallitaan saatavuusongelmia yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. On myös elintärkeää parantaa lääkepulan seurantaa ja siitä raportoimista.

Järjestö kehottaa myös kehittämään oikeudenmukaisia uudelleenjakomekanismeja Euroopan markkinoilla saatavilla oleville lääkkeille, jotta niitä riittäisi eniten  tarvitseville potilaille.