Hyppää sisältöön

Kuluttajahinnat nousivat huhtikuusta 2003 joulukuuhun 2023 yli 46 prosenttia. Reseptilääkkeiden kuluttajahinnat sen sijaan laskivat samana aikana 33 prosenttia, itsehoitolääkkeiden hinnat pysyivät lähes ennallaan.

Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat kallistuivat 58 prosenttia ja taksikyytien hinta yli kaksinkertaistui (+105 %). Taksihinnat lähtivät jyrkkään nousuun pian heinäkuussa 2018 voimaan tulleen taksiuudistuksen jälkeen. Ruoka on kallistunut tuntuvasti etenkin kahden viime vuoden aikana.

Lääkkeiden viitehintajärjestelmä laskee lääkkeiden hintoja

Reseptilääkkeiden kuluttajahinnat ovat laskeneet etenkin vuodesta 2009, jolloin huhtikuussa 2003 käynnistynyttä apteekkien lääkevaihtoa täydennettiin lääkkeiden viitehintajärjestelmällä. 

Lääkekustannuksia ja Kelan lääkekorvausmenoja kasvattavat lääkkeiden käytön lisääntyminen väestön ikääntymisen myötä sekä uudet ja kalliit lääkkeet. Niistä iso osa on biologisia lääkkeitä, joille on saatavilla hinnaltaan edullisempi kaltaislääke eli biosimilaari. 

– Biosimilaarien hyödyntämistä lääkehoidoissa vauhditetaan ottamalle ne mukaan apteekkien lääkevaihtoon vaiheittain huhtikuun alusta lukien. Apteekkivaihdon laajentuessa säästöjä arvioidaan kertyvän lääkekuluissa vuosittain 20–80 miljoonaa euroa viimeistään vuodesta 2026 lukien, kertoo toimitusjohtaja Merja Hirvonen Apteekkariliitosta.

Hirvonen muistuttaa, että lääkevaihdon ohella apteekkien neuvonta tuottaa säästöjä muulle terveydenhuollolle liki miljardin euron arvosta vuosittain.

Lääkkeiden hintaeroista Ruotsin ja Suomen välillä uutisoitiin hiljattain mediassa. Ruotsin halvemmat lääkehinnat selittyvät pääosin reseptilääkkeiden arvonlisäverottomuudella, apteekkien saamilla ostoalennuksilla ja Ruotsista puuttuvalla apteekkiverolla.

– Lääkkeiden hintoja voidaan laskea Suomessakin ilman, että puretaan nykyistä hyvin toimivaa apteekkijärjestelmää, Hirvonen sanoo.

Lääkkeiden, elintarvikkeiden ja taksimatkojen hintakehitys -kuvaaja.
Kaavio kuvaa kuluttajahintaindeksin, reseptilääkkeiden, itsehoitolääkkeiden, ruoan ja taksimatkojen hintakehityksen huhtikuusta 2003 joulukuuhun 2023.

Lääketaksan leikkaus osui kipeästi apteekkeihin

Osana edellisen hallituksen säästötoimia apteekkeihin kohdistettiin viime vuoden alusta lukien noin 20 miljoonan euron leikkaus reseptilääketaksaa muuttamalla.

Apteekkeja ovat kurittaneet myös inflaation aiheuttama apteekin omien kustannusten nousu, työvoimapula ja pahentuneet lääkkeiden saatavuushäiriöt.

– Apteekkien talouteen negatiivisesti vaikuttavat muutokset ovat kasautuneet ja niiden leikkausvaikutus apteekeille tulee merkitsemään yhteensä liki 70 miljoonaa euroa. Summa vastaa yli 13 prosenttia apteekkien kokonaiskatteesta, josta maksetaan kaikki apteekin henkilöstökulut, toimitilakulut ja muut toimintakulut, havainnollistaa Apteekkariliiton talous- ja hallintojohtaja Nella Paakkolanvaara.

Nykyinen hallitus on kirjannut ohjelmaansa myös uusia lääkesäästöjä. Paakkolanvaara muistuttaa, että säästöjä valtiolle ja kuluttajille syntyy ilman uusia toimiakin muun muassa biologisten lääkkeiden halpenemisen ja verenohennuslääkkeiden patenttien raukeamisen myötä.

Apteekkariliitto on esittänyt apteekkitalouden kiireellistä uudistamista ja tarjonnut siihen mallia, joka olisi valtion näkökulmasta kustannusneutraali ja varmistaisi maankattavan apteekkien lähipalveluverkoston jatkossakin. Apteekkitalouden kokonaisuudistus on kirjattu nyt myös hallitusohjelmaan.

Näin muodostuu lääkkeen hinta:

Apteekkariliiton esittämä apteekkitalousmalli lyhyesti:

Mitä mieltä olit artikkelista?

Agreed 0 times
Said to be thoughtful 0 times
Has raised questions 0 times
Disagreed 0 times