Hyppää sisältöön

ENSI VIIKOLLA (19.3.) vietetään toistamiseen kansallista Lääkehoidon päivää. Tällä kertaa keskitytään itsehoitolääkkeiden järkevään ja turvalliseen käyttöön.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean tällä viikolla julkaiseman tutkimuksen mukaan lääkkeiden käyttäjät eivät ole miettineet tai tunnistaneet itsehoitolääkkeiden mahdollisia riskejä. Aiheen esille nostaminen teemapäivän avulla on siis todella tarpeen.

Tutkimuksessa selvisi esimerkiksi, että yli 70 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että itsehoitolääkkeet ovat vaarattomia niin kauan, kun noudatetaan ohjeita.

Mitä lääkkeen käyttäjä ajattelee ohjeen noudattamisella? Sitä, että lääke otetaan pakkauksessa esitetyn annosohjeen mukaan?

Turvallinen käyttö pitää sisällään paljon muutakin: muiden sairauksien ja käytössä olevien lääkkeiden, vitamiinien, rohdosvalmisteiden ja luontaistuotteiden huomioon ottamisen; fyysisen tilan, esimerkiksi raskauden, imetyksen tai iän, huomioimisen; annostelun suhteessa muihin lääkkeisiin jne.

Tutkimuksesta selvisi myös, että suurin osa vastaajista (85 %) koki saavansa apteekeista riittävästi luotettavaa itsehoitolääkkeisiin liittyvää neuvontaa.

Lähes kaksi kolmesta vastaajasta (61 %) toivoi apteekkien farmaseuttien ja proviisorien neuvovan kuitenkin jopa nykyistä enemmän ja oma-aloitteisemmin itsehoitolääkkeiden käytössä. Lisää tietoa toivottiin lähinnä yhteisvaikutuksista muiden lääkkeiden kanssa ja haittavaikutuksista.

Apteekeille lääkeneuvonta on keskeinen osa jokapäiväistä asiakaspalvelua, johon laki velvoittaa. Neuvonnalla varmistetaan, että lääkkeiden käyttö todellakin on järkevää ja turvallista.

Vaikka apteekeissa jokainen päivä on lääkehoidon päivä, on ensi keskiviikkona kuitenkin erityisen hyvä syy piipahtaa lähimpään apteekkiin ja kysyä mieltä askarruttava lääkehoitoon liittyvä kysymys.

TIINA KUOSA

Kirjoitta työskentelee viestintäproviisorina Apteekkariliitossa.

P.S. Apteekit järjestävät Lääkehoidon päivänä lukuisia tapahtumia ympäri Suomen. Tapahtumat löydät Lääkehoidon päivän sivuilta.

Mitä mieltä olit artikkelista?

Agreed 1 times
Said to be thoughtful 0 times
Has raised questions 0 times
Disagreed 0 times