Uutinen

Kysely: Apteekit suhtautuvat myönteisesti rokotusoikeuden laajentamiseen

21.02.2024 | 08:31

Teksti : Hanna Hyvärinen

Apteekkareiden mukaan ratkaistavia kysymyksiä ovat vielä ainakin tilavaatimukset, henkilökunnan riittävyys sekä rokottamisen taloudelliset edellytykset.

Valtaosa apteekkareista suhtautuu myönteisesti sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ehdotukseen rokotusoikeuden laajentamisesta farmasian ammattilaisille. 

STM julkisti joulukuun lopulla ehdotuksensa, jonka mukaan jatkossa myös proviisorit ja farmaseutit olisivat oikeutettuja antamaan rokotuksia tietyin ehdoin. Ehdotuksen taustalla on hallituksen pyrkimys hyödyntää apteekkihenkilöstön osaamista entistä enemmän osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Myös Apteekkariliitto kannattaa rokotusoikeuden antamista farmaseuteille ja proviisoreille.

Rokotusoikeus edellyttäisi farmasian ammattilaisilta lisäkouluttautumista, ja rokottamista varten tulisi perustaa apteekista erillinen terveyspalveluyritys. 

Tervetullut uudistus

Apteekkariliiton apteekkareille tekemän kyselyn mukaan jopa 80 prosenttia apteekkareista suhtautuu STM:n ehdotukseen myönteisesti. 

Noin neljännes apteekkareista pitää rokotusoikeuden laajentamista suorastaan tervetulleena uudistuksena. Reilut 10 prosenttia kertoo haluavansa olla ensilinjassa toteuttamassa rokotuksia apteekissaan. 

Lisäksi puolet suhtautuu pääosin myönteisesti, mutta varauksella. Heitä kiinnostaisi järjestää rokotuksia apteekissaan, mutta he pohtivat, mitä se käytännössä edellyttää. 

Apteekkareita mietityttävät etenkin henkilökunnan riittävyys ja rokotustoiminnan taloudelliset vaikutukset. Apteekeissa kärsitään farmaseuttipulasta, ja samaan aikaan apteekkeihin ja lääkkeisiin on kohdistunut ja kohdistuu kuluvalla hallituskaudella merkittäviä taloudellisia leikkauspaineita. 

– On tärkeää, että samalla kun apteekkien ammattilaisilta toivotaan uusia tehtäviä, huolehditaan ettei apteekkien toimintaedellytyksiä toisaalla heikennetä, sanoo Apteekkariliiton asiantuntijaproviisori Tiina Koskenkorva

Apteekkeja askarruttavat myös rokottamisen tilavaatimukset. Aluehallintovirasto on tähän saakka edellyttänyt apteekkien terveyspalveluilta, että niitä varten on olemassa muun muassa erillinen, äänieristetty huone vesipisteineen. Samaan aikaan yksityiset, apteekin kanssa yhteistyötä tekevät terveyspalveluyritykset voivat antaa apteekin tiloissa rokotuksia vaikka pelkän sermin takana. 

Koskenkorvan mukaan tässä on ristiriita, joka täytyy ratkaista. 

Tiivimpi yhteistyö hyvinvointialueiden kanssa tarpeen

STM:n ehdotuksen mukaan farmasian ammattilaisten rokotusoikeus ei tarkoita sitä, että apteekki voisi yrityksenä järjestää rokotustoimintaa, vaan sitä varten on oltava tai perustettava erillinen terveyspalveluyritys, kuten apteekin Terveyspiste. 

Apteekkariliiton kyselyn mukaan hiukan vajaa kolmannes apteekkareista olisi valmis perustamaan rokotuksia varten Terveyspisteen tai muun terveyspalveluyrityksen, ellei sellaista jo ole. 

Tällä hetkellä apteekkien Terveyspisteitä on Suomessa noin 30. Terveyspiste-toiminnan tavoitteena on alusta saakka ollut täydentää julkista terveydenhuoltoa, mutta konkreettinen ja suunnitelmallinen yhteistyö muun terveydenhuollon kanssa esimerkiksi rokotusten järjestämisessä on toistaiseksi ollut vähäistä. 

– Tässä kaivattaisiin nyt tiiviimpää yhteistyötä hyvinvointialueiden kanssa, Koskenkorva sanoo. 

Noin puolet hyödyntäisi rokotusten järjestämisessä terveyspalveluita tarjoavaa yhteistyökumppania. Koskenkorvan mukaan tämä on odotettua. 

– Rokotustoiminnan käynnistäminen on iso työ ja se vaatii joka tapauksessa viranomaisen luvan ja taustalleen esimerkiksi vastuulääkärin. Siksi yhteistyö jonkin terveyspalveluyrityksen kanssa on monelle lähiapteekille helpoin ja järkevin tapa saada rokotuspalvelut asiakkaidensa saataville. 

Apteekkariliiton kyselyyn vastasi reilut 500 apteekkaria.