Hyppää sisältöön

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella nähdään, että avohoito ja alueen apteekit vastaavat yhdessä kotioloissa toteutettavan lääkehoidon turvallisuudesta. Nyt Keusoten ja apteekkien yhteistyötä ja lääkitysturvallisuutta on vahvistettu entisestään, kun hyvinvointialue ja alueen apteekit ovat ottaneet käyttöön yhteisen, organisaation rajat ylittävän vaaratilanteiden ilmoitusjärjestelmän.

Jatkossa apteekit ja Keusote raportoivat toisilleen potilas- ja asiakasturvallisuutta vaarantavista tapahtumista ja käsittelevät vaaratapahtumat sekä niihin liittyvät toimenpiteet yhdessä.

– Apteekit tekevät päivittäin tärkeää työtä lääkitysturvallisuuden eteen muun muassa tarkastamalla lääkkeiden annostukset ja mahdolliset yhteisvaikutukset sekä selvittämällä mahdollisia lääkkeiden käyttöön liittyviä ongelmia. Ilmoitusjärjestelmän avulla saamme näistä tilanteista kootusti uutta arvokasta tietoa, jonka avulla pääsemme lisäämään lääkehoidon turvallisuutta yhdessä, kertoo Kirsi Kaunisvesi-Pietarila, Keusoten lääkitysturvallisuusasiantuntija.

Lääkitysturvallisuuden edistäminen ja varmistaminen ovat osa sote-huollon järjestämisvastuuta. Kansallisen, vuosille 2022–2026 tehdyn, asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian yksi tavoite on lisätä lääkehoidon turvallisuutta nimenomaan yhteisillä toimintatavoilla.

– Lääkehoito on monivaiheinen prosessi, ja lääkitysturvallisuus edellyttää kaikkien siihen osallistuvien yhteistyötä. Lääkehoidon yleisyyden takia valtaosa raportoiduista hoidon vaaratapahtumista ja poikkeamista liittyy juuri lääkehoitoon, joten tämän yhteistyön vahvistaminen on tärkeä edistysaskel, kertoo Keusoten laatupäällikkö Minna-Maarit Immonen.

Yhteinen raportointi edistää vaaratilanteiden ennaltaehkäisyä

Avohoidon lääkitysturvallisuuteen liittyvät vaaratilanteet voivat olla esimerkiksi virheellisiä annosohjeita tai puutteita lääkitystietojen ajantasaisuudessa. Kun esimerkiksi virhe annosohjeessa huomataan apteekissa, ollaan lähtökohtaisesti lääkäriin yhteydessä, ja asia korjataan kuntoon.

Apteekkien ja Keusoten välisillä ilmoituksilla pyritään löytämään vaaratilanteiden juurisyy ja muokkaamaan toimintamalleja niin, etteivät vastaavat vaaratilanteet toistuisi.

– Ilmoittamisen avulla lääkitysturvallisuutta edistetään toisiltamme oppien ja entistä ennakoivammin. Ilmoittamisen tavoitteena ei ole etsiä syyllisiä, vaan syitä, muistuttaa Suomen Apteekkariliiton lääkitysturvallisuudesta vastaava asiantuntijaproviisori Tiina Koskenkorva.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ja apteekkien lääkitysturvallisuutta kehitetään osana valtakunnallista Valo-lääkitysturvallisuusohjelmaa. Se on Suomen Apteekkariliiton ja Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen yhteishanke, jonka tavoitteena on edistää avohoidon asiakkaiden ja potilaiden turvallista ja tarkoituksenmukaista lääkehoitoa tutkittuun tietoon perustuen.

Mitä mieltä olit artikkelista?

Agreed 0 times
Said to be thoughtful 0 times
Has raised questions 0 times
Disagreed 0 times