Hyppää sisältöön

Kanta-lääkityslistan kehittäminen etenee kolmanteen vaiheeseen, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö (STM). Ministeriön mukaan lääkityslista on tarkoitus saada käyttöön vuoden 2026 alusta.

– Hankkeessa saatiin juuri valmiiksi tärkeä toinen vaihe, minkä myötä Kanta-lääkityslista saadaan käyttövalmiiksi vuoden 2026 alkuun mennessä, kertoo ministeriön erityisasiantuntija Riikka Vuokko STM:n uutisessa.

Lääkityslistahankkeen tavoitteena on tuoda kaikkien suomalaisten lääkitystiedot saataville Kanta-palveluiden Reseptikeskuksen kautta, jotta lääkehoitoon osallistuvat ammattihenkilöt sekä lääkeitä käyttävät ihmiset saisivat tarvitsemansa tiedot helposti. Näin halutaan parantaa lääkehoitojen onnistunutta ja turvallista toteuttamista.

STM:n mukaan nyt ryhdytään toteuttamaan toisen vaiheen edellyttämiä järjestelmämuutoksia, jotka tehdään Reseptikeskukseen ja kaikkiin potilastieto- ja apteekkijärjestelmiin. Samaan aikaan aloitetaan kolmas vaihe, jossa muun muassa helpotetaan lääketiedon vaihtoa terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja apteekkien välillä.

Voi kirjata myös itsehoitolääkkeitä

Kanta-lääkityslistaa on odotettu ja toivottu jo pitkään. Vaikka Reseptikeskuksesta löytyvät jo nyt kaikki potilaiden reseptit, sieltä ei löydy kattavasti tietoja lääkkeistä, jotka on esimerkiksi annettu tai määrätty osastohoidossa tai sosiaalitoimessa kuten vanhuspalveluissa.

Tieto lääkkeistä hajautuu Reseptikeskuksen lisäksi Kannan Potilastiedon arkistoon ja organisaatioiden omiin potilastietojärjestelmiin. Terveydenhuollon ammattilaiset joutuvat yhdistelemään tietoja useasta eri järjestelmästä tai ovat esimerkiksi potilaan kertoman tiedon varassa.

Jatkossa lääkitystiedot koostetaan automaattisesti lääkityslistalle.

– Tavoitteena on, että lääkityslistalta saa yhdellä silmäyksellä kokonaiskuvan potilaan ajantasaisesta lääkityksestä, Vuokko sanoo.

Samalla itse kukin saa selkeämmin tietoa omasta lääkityksestään. Tarkoituksena on, että ihmiset pääsevät jatkossa tallentamaan lääkityslistaan tietoja esimerkiksi käyttämistään itsehoitolääkkeistä tai havaintoja lääkkeiden käytöstään.

Kanta-lääkityslistaa kehitetään osana Lääkkeet ja apteekkitalous -hanketta. Hanketta toteutetaan THL:n, Kelan, STM:n, Valviran ja Fimean yhteistyönä.

Mitä mieltä olit artikkelista?

Agreed 0 times
Said to be thoughtful 0 times
Has raised questions 0 times
Disagreed 0 times