Osa apteekeista on jo ollut mukana diabetes-hankkeissa. Nummelan Uusi apteekki on ollut mukana hankkeessa, jossa apteekit tarjoavat tyypin 2 diabetesta sairastaville täytettäväksi sähköistä kyselylomaketta koskien näiden sairautta ja sen hoitoa. Kyselyllä kartoitetaan diabetespotilaiden hoitotilannetta. Apteekit ja terveyskeskukset tekevät hankkeessa tiivistä yhteistyötä hoidon parantamiseksi. Kuva: Milla von Konow
Uutinen

Kansallinen diabeteksen tutkimusryhmä: Apteekit kannattaa ottaa mukaan tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn

30.06.2023 | 10:25

Teksti : Hanna Hyvärinen

Tutkimusryhmän mukaan tyypin 2 diabeteksen ehkäisy edellyttää laajaa ja koordinoitua yhteistyötä paitsi hyvinvointialueiden ja kuntien myös järjestöjen, yritysten, opiskelijaterveydenhuollon ja apteekkien kesken.

Kansallinen Stop Diabetes -tutkimusryhmä ehdottaa tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn toimintamallia, jossa otetaan huomioon eri toimijoiden roolit ja mahdollisuudet kustannusvaikuttavan tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn saavuttamiseksi.

Tutkimusryhmän mukaan soteuudistuksen myötä eri toimijoiden kesken tulisi tehdä koordinoitua yhteistyötä. Ryhmän laatima toimintamalli peräänkuuluttaa yhteistyötä paitsi hyvinvointialueiden ja kuntien myös järjestöjen, yhdistysten, työterveyspalveluita tuottavien yritysten, opiskelijaterveydenhuollon ja apteekkien kesken.

Lisäksi toimintamalli ehdottaa muun muassa suurentuneessa diabetesriskissä olevien tunnistamista väestön seulonnalla, yksilöllistä elintapaohjausta ja toimenpiteiden laadukasta arviointia.

Tärkeitä ovat myös sujuvat ja asiakasystävälliset palveluketjut. Ehdotuksen mukaan riskihenkilöille on tärkeää tarjota selkeä ja helppo polku tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn tähtäävien palvelujen äärelle.

Stop Diabetes -tutkimusryhmä muistuttaa, että tyypin 2 diabetes huonontaa ihmisten elämänlaatua ja aiheuttaa mittavia kustannuksia yhteiskunnalle. Ryhmän mukaan sen ehkäisy tulisikin hahmottaa merkittävänä sijoituksena tulevaisuuteen, ei niinkään kustannuksena.