Apteekkien lisäksi kiitosta saavat päivittäistavara-ala, terveydenhuolto, koulut, halli... Lue lisää »

Verkkoapteekin suosio räjähti moninkertaiseksi ja teki turkulaisesta apteekkari Anne Ka... Lue lisää »

Kysymys: Miten hallitus aikoo varmistaa apteekkihenkilöstön saamisen koronatestauksen p... Lue lisää »

Suomessa seurataan aktiivisesti uutta tutkimustietoa. Lue lisää »

Koronaviruksen hoitoon etsitään ratkaisua jo olemassa olevista lääkkeistä. Lue lisää »

Joka neljäs ikääntyneiden erikoissairaanhoidon päivystyskäynti johtuu lääkehaitoista

Potilasturvallisus   24.02.2020 11:55  ERJA ELO ISTOCKPHOTO

,

Iäkkäät potilaat ovat erityisen alttiita sekä lääkehaitoille että lääkehoidossa tapahtuville virheille.

Lääkkeisiin liittyvät haittatapahtumat ovat yksi yleisimmistä sairaalahoitoon johtavista syistä ikääntyneillä sekä yksi yleisimmistä kuolinsyistä länsimaissa. 

Oulun yliopistossa tarkastettavasta väitöstutkimuksesta selviää, että lääkkeisiin liittyvät haittatapahtumat ovat erittäin yleisiä.

Proviisori, MSc Outi Laatikaisen mukaan erityisen merkittävää on, että lääkehaitat aiheuttavat lähes neljänneksen iäkkäiden potilaiden erikoissairaanhoidon päivystyskäynneistä.

Myös sairaalahoidon aikaiset lääkehaitat ovat yleisiä. Arviolta joka viides sairaalassa hoidettu potilas saa lääkehaitan sairaalahoitojakson aikana.

Haittatapahtumiin luetaan sekä lääkkeiden haittavaikutukset että lääkityspoikkeamat eli virheet esimerkiksi lääkkeiden määräämisessä, jakamisessa tai annostelussa.

Vaikka lääkehaittoja esiintyy yleisesti kaikissa ikäryhmissä, iäkkäät potilaat ovat erityisen alttiita sekä lääkehaitoille että lääkehoidossa tapahtuville virheille. Yli 65-vuotiailla potilailla sairaalahoitoon johtavan lääkehaitan todennäköisyys on neljä kertaa suurempi kuin muissa ikäryhmissä.

Merkittävä osa haitoista voitaisiin estää

Väitöstyössä muodostettiin ensimmäistä kertaa kokonaisvaltainen kuva lääkkeisiin liittyvistä haittatapahtumista suomalaisessa erikoissairaanhoidossa.

Tutkimus tuotti uutta tietoa, jota voidaan hyödyntää lääkehoidon nykyisten toimintamallien kehittämisessä, haittojen ennaltaehkäisyssä ja potilasturvallisuuden lisäämisessä.

Suurin osa lääkitysvirheistä ja lääkehaitoista liittyy viiteen yleisesti käytettyyn lääkeryhmään, useimmiten  keskushermoston kautta vaikuttaviin lääkeainesiin.

Laatikaisen mukaan merkittävä osa lääkehaitoista olisi ennaltaehkäistävissä. Tehokas ja turvallinen lääkehoito vaatii kokonaisvaltaista, reaaliaikaista seurantaa sekä farmakologian erityisosaamisen hyödyntämistä jatkuvana lääketurvatoimintana sairaanhoitopiireissä.


Aiheesta myös


Arkisto


Suomalaiset tyytyväisiä apteekkien toimintaan koronaepidemian aikana
03.04.2020 13:02 HANNA HYVÄRINEN

03.04.2020 13:02 HANNA HYVÄRINEN


Apteekin verkkopalvelu lähti nousukiitoon
03.04.2020 08:17 ERJA ELO

03.04.2020 08:17 ERJA ELO


Apteekkihenkilöstön koronatestaamisesta kirjallinen kysymys
03.04.2020 07:28 HANNA HYVÄRINEN

03.04.2020 07:28 HANNA HYVÄRINEN


EMA: Klorokiinia ja hydroksiklorokiinia tulee käyttää vain hoitosuositusten mukaan
02.04.2020 11:51 TARU VANHALA

02.04.2020 11:51 TARU VANHALA


COVID-19 -tautiin ei toistaiseksi tehokasta lääkettä – useita tutkimushankkeita meneillään
01.04.2020 14:17 TARU VANHALA

01.04.2020 14:17 TARU VANHALA


Vaalan ja Paltamon apteekit lahjoittavat kuntiensa kotihoitoon kasvosuojukset
31.03.2020 16:40 ERJA ELO

31.03.2020 16:40 ERJA ELO


Kysely: Apteekeissa toistaiseksi vältytty koronatartunnoilta
31.03.2020 07:41 ERKKI KOSTIAINEN, HANNA HYVÄRINEN

31.03.2020 07:41 ERKKI KOSTIAINEN, HANNA HYVÄRINEN


Kansallisesta lääketietovarannosta käynnistyy selvitystyö
30.03.2020 14:47

30.03.2020 14:47


Pitkäaikaista lääkitystä ei pidä lopettaa koronan pelossa
30.03.2020 10:42 HANNA HYVÄRINEN

30.03.2020 10:42 HANNA HYVÄRINEN


Pleksit tuovat turvaväliä
26.03.2020 13:27 HANNA HYVÄRINEN

26.03.2020 13:27 HANNA HYVÄRINEN