Koronavirusinfektioon liittyy kohonnut laskimotukoksen riski, sillä se aktivoi hyytymisjärjestelmää. Kuva: Ingimage
Uutinen

Hus suosittelee hepariinia koronataudin kotihoitoon yli 40-vuotiailla

08.01.2021 | 15:49

Teksti : ERJA ELO

Jaa artikkeli:


Husin mukaan lääkitys annetaan potilaalle useimmiten sairaalasta tai terveyskeskuksesta. Avoapteekista reseptillä hankitun lääkkeen maksaa potilas itse.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) suosittelee hepariinia koronataudin kotihoitoon yli 40-vuotiailla. Hyytymisenestolääkityksellä halutaan ehkäistä koronataudin vaikeaa muotoa myös kotihoidossa olevilla potilailla.

Uusi suositus otettiin Espoossa ja Vantaalla käyttöön ennen joulua, Helsingissä maanantaina 4. tammikuuta. Sairaalassa hoidettaville hepariinia alettiin antaa jo keväällä.

Maksutonta vai ei?

Hus kertoo toimittavansa hepariinin potilaalle maksutta ja potilas opetetaan pistämään lääkettä itse.

– Lääkeohjaus on terveyskeskusten vastuulla ja se vaatii toki resursseja ja hoidon organisointia. Todennäköisesti hoitoarvio voidaan useimmiten tehdä tartunnanjäljityspuhelun yhteydessä, jolloin myös lääkkeen saaminen ja toimitus voidaan sopia, sanoo Husin infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen.

Hyytymisenestolääkkeiden käyttö kotioloissa on aiemmin herättänyt kysymyksiä siitä, kuka lääkkeet maksaa. Husin mukaan hepariinihoito on koronatautia sairastaville potilaille maksutonta, sillä kyse on yleisvaarallisen tartuntataudin hoidosta sekä siihen suoraan liittyvien komplikaatioiden hoidosta ja ehkäisystä.

STM on kuitenkin todennut, etteä covid-19-tautiin ei ole lääkitystä, joka olisi lakisääteisesti potilaille maksuton. Vaikka covid-19 on yleisvaarallinen tauti, sen hoitoon ei ole olemassa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain tarkoittamaa lääkettä. Laissa maksuttomilla tartuntataudin hoitoon määrätyillä lääkkeillä tarkoitetaan lääkkeitä, joilla on hyväksytty käyttöaihe nimenomaan kyseiseen tartuntatautiin.

Husin mukaan lääkkeet ovat maksuttomia sairaalasta tai terveyskeskuksesta saatuina, mutta maksullisia avohuollon apteekista reseptillä hankittuina.

– Lääkitys on potilaalle maksutonta ja se annetaan sairaalasta tai terveyskeskuksesta. Todennäköisesti valtaosa lääkityksestä myös toteutuu tätä kautta, sillä lääkitys edellyttää pisto-opetuksen ohjausta. Avohoidon apteekkeihin voi toki ohjautua potilaita asiaa kysymään tai reseptillä lääkettä hankkimaan. Avoapteekista reseptillä hankitun lääkkeen maksaa potilas itse, Järvinen sanoo.

Pisto-ohjeistusta hoitoyksiköistä ja YouTubesta

Hepariini-injektion pisto-opetusta saa Järvisen mukaan hoitoyksiköistä sekä YouTubesta löytyvästä opetusvideosta.

Järvisen mukaan kotona asuvat potilaat oppivat pistämisen yleensä helposti.

– Muihin indikaatioihin pienimolekylaarista hepariinia saa Suomessa noin 40 000 henkilöä vuosittain, joten onneksi pistäminen ei sinänsä ole yhteisössä uusi asia, vaikka kynnys itsensä pistämiseen voi alkuun tuntua korkealta.

Tavoitteena vähentää vaikean tautimuodon riskiä

Hepariinihoito näyttää Husin mukaan vähentäneen koronakuolleisuutta merkittävästi.

Koronainfektio laukaisee tulehdusreaktion, joka aktivoi veren hyytymisen. Hepariini suojaa verisuonten pintaa, estää virusten tarttumista solukalvoille, rauhoittaa tulehdusreaktiota ja estää verisuonitukoksia.

Hepariinihoidon tavoitteena vähentää vaikean tautimuodon riskiä. Lääkäri arvioi hoidon tarvetta koronapotilaan tukos- ja vuotoriskin sekä yleisoireiden perusteella. Lääkettä on käytettävä vähintään kymmenen päivää.

Potilaat saavat ensisijaisesti enoksapariinia

Husin tromboosityöryhmä suosittaa koronataudin kotihoidossa ensisijaisesti enoksapariinia (Klexane), vaikka ryhmän tekemässä ohjeessa ovat mukana muutkin pienimolekyyliset hepariinivalmisteet eli tintsapariini ja daltepariini.

– Käsitykseni mukaan potilaat saavat nyt ensisijaisesti enoksapariinia eli sairaala-apteekin kilpailutuksessa hankittua valmistetta, Järvinen sanoo.

Enoksapariinin biosimilaareja Husin työryhmä ei toistaiseksi suosittele puuttuvan käyttökokemuksen vuoksi. Daltepariinille ja tintsapariinille ei ole olemassa biosimilaareja.

Klexanen Kela-korvattavuus reseptilääkkeenä päättyi viime marraskuun lopussa.