Hyppää sisältöön

Hallituksen esitys biologisten lääkkeiden apteekkivaihdosta siirtyi eduskunnan käsiteltäväksi. Esityksen mukaan apteekkivaihto koskee kaikkia vaihtokelpoisia biologisia lääkkeitä ja biosimilaareja. Insuliinivalmisteiden osalta tosin ehdotetaan, että apteekkivaihtoa sovelletaan niihin vaiheittain.

Vaihto koskee myös kaikkia potilasryhmiä, mutta lääkkeen määrääjä voi potilaasta johtuvista lääketieteellisistä tai hoidollisista syistä tarvittaessa kieltää vaihdon.

Apteekki huolehtii neuvonnasta

Vaihtoväliksi hallitus esittää kuutta kuukautta. Vaihto voitaisiin siis tehdä, kun kyse on ensimmäisestä lääkemääräykseen perustuvasta toimituksesta, lääkkeen käyttäjä on käyttänyt samaa biologista lääkettä tai biosimilaaria kuuden kuukauden ajan, tai edellisestä toimituksesta on kulunut kuusi kuukautta.

Apteekki huolehtii lääkkeen toimittamisen yhteydessä lääke- ja annoslaiteneuvonnasta. Esityksen mukaan apteekeista löytyy tähän tarvittava osaaminen, sillä apteekit toimittavat biologisia lääkkeitä jo nyt ja antavat lääkeneuvontaa. Tarvittaessa apteekeille voidaan järjestää täydennyskoulutusta.

Biologisten lääkkeiden apteekkivaihto ehdotetaan aloitettavan vuoden 2024 alusta. Apteekkivaihto koskee vuonna 2023 ja siitä eteenpäin laadittuja biologisten lääkkeiden lääkemääräyksiä.

Sairausvakuutuslakia on tarkoitus muuttaa siten, että viitehintajärjestelmässä voitaisiin muodostaa viitehintaryhmiä, joihin kuuluisi alkuperäisiä biologisia lääkkeitä ja biosimilaareja.

Biologisten lääkkeiden apteekkivaihdon ja edullisimpien biologisten lääkkeiden määräämisen arvioidaan yhdessä alentavan valtion lääkekorvausmenoja ainakin 20 miljoonalla eurolla vuodessa.

Hallituksen eduskunnalle antama esitys biologisten lääkkeiden apteekkivaihdosta löytyy kokonaisuudessaan Valtioneuvoston sivuilta.

Mitä mieltä olit artikkelista?

Agreed 0 times
Said to be thoughtful 0 times
Has raised questions 0 times
Disagreed 0 times