Hyppää sisältöön

Kansallinen riskilääkeluokitus listaa suuren riskin lääkkeet, joiden käyttöön tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Oikein käytettyinä ne eivät välttämättä aiheuta enempää vaaratilanteita kuin muut lääkkeet, mutta virheellinen käyttö voi aiheuttaa potilaalle vakavia seurauksia.

– Toivomme, että kansallinen riskilääkeluokitus tukee hyvinvointialueita lääkitysturvallisuuden varmistamisessa, kertoo projektipäällikkö Elsi Similä Fimeasta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköt määrittelevät oman toimintansa kannalta keskeiset suuren riskin lääkkeet lääkehoitosuunnitelmiinsa.

– Kansallinen luokitus auttaa tunnistamaan keskeisiä suuren riskin lääkkeitä ja varmistamaan niiden turvallisen käytön. Luokitus tukee lääkehoitojen suunnittelua ja toteutusta sekä kliinistä päätöksentekoa, Similä sanoo.

Luokitus kehittyy jatkuvasti

Luokituksessa kuvataan siihen kuuluvien lääkkeiden vakavat seuraukset sekä merkittävimmät riskit, jotka perustuvat pääasiassa lääkkeen ominaisuuksiin ja puutteisiin lääkkeen asianmukaisessa käytössä.

Suuren riskin lääkkeisiin kuuluvat esimerkiksi veren hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet, insuliinit sekä monet syöpälääkkeet.

Luokitus ei lähtökohtaisesti huomioi yksittäisiä potilasryhmiä tai erikoisalakohtaisia lääkityksiä.

Riskilääkeluokitus vaatii jatkuvaa ylläpitoa ja päivittämistä muun muassa käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta. Luokitusta myös kehitetään edelleen, jotta se saadaan mahdollisimman hyödynnettävään muotoon.

– Kansallinen riskilääkeluokitus on strategisesti tärkeä projekti ja sellaisenaan osa lääketietovarantoon liittyvää kehitystyötä, toteaa Fimean ylijohtaja Eija Pelkonen.

Fimea julkaisee luokituksen käyttöönottoa tukevaa sisältöä myöhemmin keväällä artikkeleina ja podcastina.

Mitä mieltä olit artikkelista?

Agreed 0 times
Said to be thoughtful 0 times
Has raised questions 0 times
Disagreed 0 times