Hyppää sisältöön

Etelä-Karjalan hyvinvointialueella on hyviä kokemuksia terveydenhuollon ja apteekkien välisestä yhteistyöstä.

– Avoapteekkien rooli tällä alueella on merkittävä. Meillä on yhteinen agenda: tuotamme turvaa, toimintakykyä ja terveyttä eteläkarjalaisille, sanoo hyvinvointialuejohtaja Sally Leskinen.

Apteekkien ja hyvinvointialueen välinen yhteistyöfoorumi on kokoontunut tähän mennessä kahdesti. Kokouksissa on parannettu tiedonkulkua, puhuttu lääkityspoikkeamista ja vaaratilanteista, samalla on laitettu kuntoon toimintamalleja, esimerkiksi reseptien uudistamiskäytäntöjä. 

Keskusteluita on käyty myös uudenlaisista ideoista. Voisiko päivystykseen kaatumisen takia tuotu ikäihminen saada lääkehoidon riskien arvioinnin palvelusetelillä lähiapteekistaan? Voidaanko käyttöön ottaa ennakoiva toimintamalli, jotta keskussairaalasta kotiutuva potilas saa harvinaisemmatkin lääkkeet omasta lähiapteekistaan?

Leskisen mukaan yhteistyötä apteekkien kanssa tiivistetään tulevina vuosina varmasti. Hyvinvointialueella ja apteekeilla on merkittäviä rajapintoja, kuten kustannusvaikuttava 
lääkehoito ja lääkkeiden saatavuuden varmistaminen.

Apteekeilla tulee olemaan hänen mukaansa keskeinen rooli turvallisen lääkehoidon toteuttamisessa.

– Meillä soteammattilaisilla ei ole kykyä tuntea syvällisesti lääkehoitoa ja farmasiaa, koska tieto muuttuu niin nopeasti. Meidän tulee ajatella hyvinvointialueella koko sitä terveydenhuollon ammattilaisten poolia, joka voi tehdä yhdessä työtä potilaiden hyväksi.

Apteekit, verkostoitukaa!

Miten apteekin kannattaisi lähteä liikkeelle, jos yhteistyö hyvinvointialueen kanssa kiinnostaa, mutta alueella ei vielä ole mallia apteekkiyhteistyölle?

Proviisori Susanna Lehto Tuusulan Kellokosken apteekista neuvoo, että apteekkien on tärkeää verkostoitua ensin keskenään, koska hyvinvointialue ei voi alkaa kehittää yhteistyömalleja erikseen jokaisen yksittäisen apteekin kanssa.

– Apteekkarin tai apteekin lääkitysturvallisuusvastaavan kannatta ottaa yhteyttä alueen muihin apteekkeihin, niin he voivat perustaa lääkitysturvallisuusvastaavien ringin. Lääkitysturvallisuusvastaavien sähköpostiosoitteet saa Apteekkariliitosta, hän vinkkaa.

Kun rinki on koossa, lääkitysturvallisuusvastaavista valitaan muutaman hengen asiantuntijaryhmä, joka edustaa apteekkeja ja koordinoi yhteistyötä.

Lääkitysturvallisuusvastaavilla on Lehdon mukaan hyvä olla jonkinlainen käsitys hyvinvointialueen toiminnasta ja päätöksenteosta. Joillakin hyvinvointialueilla on valmiiksi nimetty farmasian yhteyshenkilö, mutta yhteyttä voi ottaa myös esimerkiksi sairaala-apteekkiin tai suoraan hyvinvointialueen johtajaan.

– Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa vaatii aktiivisuutta, joten apteekkien lääkitysturvallisuusvastaaville on varattava siihen työaikaa, Lehto sanoo.

Tasalaatuista palvelua apteekeista

Hyvinvointialueen edustajille kerrotaan apteekkien lääkitysturvallisuustyöstä ja niiden tarjoamista ostopalveluista.

– Apteekit ovat aiemmin tehneet yhteistyötä oman kunnan tai kaupungin kanssa, mutta hyvinvointialue on iso organisaatio. Hyvinvointialueen ja potilaan näkökulmasta tärkeää on palvelujen tasalaatuisuus eli palvelun pitää toimia sovitulla tavalla kaikissa apteekeissa, sanoo lääkitysturvallisuusasiantuntija, proviisori Kirsi Kaunisvesi-Pietarila Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelta (Keusote).

Keusote käynnisti säännöllisen yhteistyön alueen apteekkien kanssa jo vuonna 2020, kun se oli vielä kuntayhtymä. Keusoten alueella toimii 16 pääapteekkia.

Apteekkien ja Keusoten yhteispalavereja on järjestetty vuosittain kolmesta neljään. Niissä on sovittu esimerkiksi astmalääkkeiden laiteopastuksesta ja annosjakelutoiminnan kehittämisestä, tulossa on palaveri biologisten lääkkeiden vaihdosta.

Yhteistyö on tiivistynyt sen jälkeen, kun HaiPro-rajapinta aukesi tämän vuoden toukokuussa. Tähän mennessä apteekit ovat tehneet Keusoten alueella sata HaiPro-ilmoitusta. 

Tulevissa yhteispalavereissa on tarkoitus pohtia, mitä poikkeamista voidaan oppia ja miten niitä voitaisiin estää vastaisuudessa.

Kaunisvesi-Pietarila korostaa, että yhteistyön onnistuminen vaatii riittävästi aktiivisia henkilöitä apteekkien ja terveydenhuollon puolelta. Lääkitysturvallisuustyön asiantuntijaryhmään pitäisi saada vähintään neljä tai viisi jäsentä, jotta työn jatkuvuus olisi taattu. Myös sote-apteekkareiden on tärkeää verkostoitua.

Mitä mieltä olit artikkelista?

Agreed 0 times
Said to be thoughtful 0 times
Has raised questions 0 times
Disagreed 0 times