Lääkintöneuvos Vesa Jormanainen, sairaala-apteekkari Jouni Ahonen ja Suomen Farmasialiiton puheenjohtaja Maija Pirttijärvi keskustelivat Farmasian Päivien paneelissa apteekkien roolista hyvinvointialueilla.
Uutinen

Farmasian Päivät | Lääkehoitojen onnistuminen vaikuttaa koko yhteiskuntaan

13.11.2023 | 08:05

Teksti : Hanna Hyvärinen

Farmasian Päivien keskustelussa muistutettiin, että apteekit ovat keskeisessä roolissa rationaalisen lääkehoidon ja sen vaikuttavuuden varmistamisessa. Vaikuttavuuden osoittamiseksi tarvitaan vielä oikeanlaisia mittareita ja tutkimusta.

Pääministeri Petteri Orpon hallitus tunnistaa apteekkien roolin osana terveydenhuoltoa ja apteekkien merkityksen potilaiden lääkehoitojen toteutumisessa. Näin viestitti valtiosihteeri Laura Rissanen sosiaali- ja terveysministeriöstä Farmasian Päivillä pitämässään valtiovallan tervehdyspuheessa.

Viesti nojasi suoraan hallitusohjelmaan, jossa on runsaasti lääkealaa, -huoltoa ja -hoitoa koskevia kirjauksia. Farmasian päivillä muistutettiin kuitenkin myös, että kirjauksissa on runsaasti keskinäisiä ristiriitaisuuksia. Yhtäältä niissä halutaan kasvattaa apteekkien roolia osana terveydenhuoltoa. Toisaalta kirjauksissa listataan myös apteekkeihin kohdentuvia säästöjä.

Apteekit ovat integraattoreita

Se, miten apteekit käytännössä sulautuvat osaksi terveydenhuoltoa, nähdään – ja tehdään – tietenkin hyvinvointialueilla. KYSin sairaala-apteekkari Jouni Ahonen toi Farmasian Päiville tuoreita terveisiä Pohjois-Savon hyvinvointialueelta. Hän kertoi saaneensa hyvinvointialueen johdosta soiton juuri ajaessaan kohti Helsinkiä ja Messukeskusta. Viesti kuului, että lääkealan toimijoita halutaan nyt kutsua alueella kokoon keskustelemaan yhteistyöstä.

Tieto ilahdutti muiden muassa Suomen Farmasialiiton puheenjohtaja Maija Pirttijärveä.

– Kuulostaa siltä, että hyvinvointialueilla on nyt huomattu, kuinka farmasian ammattilaiset voivat auttaa niitä.

Samoilla linjoilla oli lääkintöneuvos Vesa Jormanainen STM:stä.

– Tuntuu hyvältä, että pitkäaikainen strateginen tavoite apteekkien saamiseksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa näyttää nyt tapahtuvan. Kuvaisin apteekkeja integraattoreiksi. Niissä tapahtuu iso määrä kontakteja, joilla on suuri arvo, Jormanainen totesi viitaten siihen, että apteekeissa potilaita kohdataan useita kertoja vuodessa, mikä tarjoaa hyvän tilaisuuden keskustella lääkehoidosta ja sen kokonaisuudesta.

Hyvät käytännöt esiin – lakiuudistusten tuella

Vaikka apteekkien merkitys hoitoketjussa aletaan hyvinvointialueilla vähitellen ymmärtää, haasteta yhteistyössä riittää edelleen. Maija Pirttijärven mukaan hyviä toimintamalleja kyllä on, mutta ne ovat paikallisia. Seuraavaksi tulisikin ratkaista, miten näitä malleja saataisiin skaalattua laajemmin käyttöön eri alueilla.

Vesa Jormanaisen mukaan kannattaa ainakin pitää ”meteliä” siitä, millä kaikilla tavoilla farmasian ammattilaiset ja apteekit voivat auttaa muuta terveydenhuoltoa.

Pirttijärven mukaan tarvitaan kuitenkin myös lainsäädäntöuudistuksia. Samoin toimivia yhteydenpitokanavia.

Jouni Ahonen puolestaan peräänkuulutti vaikuttavuuden osoittamista.  Ahosen mukaan esimerkiksi Pohjois-Savossa on aloitettu vuoden kestävä kokeilu, jossa seurataan farmaseutin vastaanoton vaikutuksia.

Väestön terveys ei näytä hyvältä

Vaikuttavuuden puolesta puhui myös budjettineuvos Riitta Aejmelaeus valtiovarainministeriöstä. Aejmelaeuksen mukaan lääkehoitoihin liittyy iso potentiaali, kun puhutaan terveydenhuollon kustannuksista ja väestön terveydestä.

Aejmelaeus muistutti, että väestön ikääntyessä palveluntarve kasvaa kovaa vauhtia, ja apteekit voivat vaikuttaa etenkin siihen, kuinka hyvin pitkäaikaissairaiden hoito toimii.

Hänen mukaansa muutoksia ja apteekkien panosta tarvitaan, sillä tällä hetkellä terveydenhuoltoon laitettavat – alati kasvavat – panostukset eivät näytä väestötasolla tuovan lisää terveitä elinvuosia. Pikemminkin päinvastoin.

Siinä missä vaikkapa ruotsalaiset kokevat elävänsä terveinä vielä yli 70-vuotiaina, suomalaisten kokemus terveydestä heikkenee jo 50 ikävuoden jälkeen. Aejmelaeuksen mukaan suunta ei ole ylöspäin, vaan suomalaisten terveys ja työkyky heikkenevät yhä nuoremmilla.

Tällä menossa meillä on Aejmelaeuksen mukaan joidenkin vuosien päästä vain ”kourallinen” terveitä, 50 vuotta täyttäneitä miehiä.

– Se tarkoittaa, että naiset sitten tekevät kaikki työt, Aejmelaeus heitti, ehkä osittain tosissaan.

Farmasian Päivien jälkilöylyissä keskusteltiin lääkehuollon arvosta yhteiskunnassa. Keskustelua luotsasi Itä-Suomen yliopiston apteekin apteekkari Jouko Savolainen. Keskustelijoina olivat johtaja Anna Siira Fimeasta , Lääketeollisuus ry:n puheenjohtaja Niilo Färkkilä ja Itä-Suomen yliopiston professori Katri Hämeen-Anttila.

Lääkehoitojen säästövaikutus esiin

Jotta lääkehoidon ja apteekkien tekemän työn vaikuttavuus voitaisiin osoittaa, tarvitaan kansallisen tason tavoitteita ja mittareita. Niitä peräänkuulutti sosiaalifarmasian professori Katri Hämeen-Anttila Itä-Suomen yliopistosta. Hänen mukaansa myös apteekkien rooli täytyy määritellä kansallisesti.

–  Etenkin lääkehoitojen seuraamisessa on paljon potentiaalia, myös säästöpotentiaalia. Hyvinvointialueilla tarvitaan myös ymmärrys omasta väestöpohjasta ja sen kipupisteistä, Hämeen-Anttila huomautti.

Lääketeollisuus ry:n puheenjohtaja Niilo Färkkilä puolestaan nosti esiin, että siinä missä lääkkeiden vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta testataan tiiviisti ennen kuin lääke voi edes päästä markkinoille, hoitopolkujen vaikuttavuus on jäänyt vaille huomiota. 

– Tulisi arvioida koko hoitopolkua, myös hoitoon sitoutumista, Färkkilä totesi.

Hänen mukaansa myös apteekissa täytyy voida tietää, mikä on kunkin potilaan hoidon tavoite ja onko hoito tasapainossa.

Katri Hämeen-Anttila totesi ottavansa haasteen vastaan ja haastavansa myös kollegoitaan siinä, että kun lääkehoitoja tutkitaan, osoitetaan myös niiden taloudelliset vaikutukset. Jo nyt tiedetään, että 20–30 prosenttia päivystyskäynneistä johtuu lääkitykseen liittyvistä ongelmista. Jatkossa näille tulee laskea myös hinta – ja ehkä vaihtoehto.

Hämeen-Anttila ehdottikin pilottia, jossa kokeillaan apteekin subventoitua palvelua – esimerkiksi lääkehoidon seuraamisessa – ja arvioidaan sen vaikutus. Myös taloudellisesti.