Lääkevaihto voidaan toteuttaa turvallisesti apteekin farmaseuttisen henkilökunnan antaman laiteneuvonnan jälkeen. Kuva: Roni Rekomaa
Uutinen

Enoksapariinivalmisteet voidaan nyt vaihtaa apteekissa edullisempaan vaihtoehtoon

26.03.2024 | 07:42

Teksti : Hanna Hyvärinen

Biologisten lääkkeiden lääkevaihto käynnistyi apteekeissa vaiheittain huhtikuun alussa. Ensimmäisenä vaihdon piiriin tulivat laskimotukosten estoon ja hoitoon käytettävät enoksapariinivalmisteet.

Vaihto voidaan apteekissa tehdä samankaltaiseen, edullisempaan lääkkeeseen eli biosimilaariin.

Fimea muistuttaa tiedotteessaan, että biosimilaari on samankaltainen, yhtä tehokas ja yhtä turvallinen kuin alkuperäinen biologinen lääke. Se sisältää samaa vaikuttavaa ainetta kuin alkuperäislääke. 

Lääkäreillä on ollut jo vuodesta 2017 alkaen lakisääteinen velvollisuus määrätä edullisinta potilaan hoitoon soveltuvaa biologista lääkettä. Biologisten lääkkeiden lääkemääräykset ovat voimassa vain vuoden kerrallaan. Alle 18-vuotiaiden potilaiden biologisia lääkkeitä ei vaihdeta apteekissa.

Fimea määrittelee keskenään vaihtokelpoiset biologiset lääkkeet neljä kertaa vuodessa. Alkuperäisen biologisen lääkkeen ja biosimilaarin antolaitteiden toiminta voi erota toisistaan.

Vaihtokelpoisten valmisteiden antolaitteet ovat kuitenkin siinä määrin samankaltaisia, että vaihto voidaan toteuttaa turvallisesti apteekin farmaseuttisen henkilökunnan antaman laiteneuvonnan jälkeen. 

Biologisten lääkkeiden lääkevaihdolla halutaan lisätä lääkkeiden hintakilpailua ja vähentää lääkekorvauskustannuksia. Lääkevaihdon avulla voidaan saada merkittäviä säästöjä valtion lääkekustannuksiin. Biosimilaarit myös tuovat useampia vaihtoehtoja sairauksien hoitoon ja voivat parantaa sitä kautta biologisten lääkkeiden saatavuutta.