Hyppää sisältöön

Valtioneuvosto on nimittänyt keskiviikkona 13. syyskuuta Eija Pelkosen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean ylijohtajaksi. Pelkonen on toiminut Fimean ylijohtajana vuodesta 2018 alkaen.

Pelkosen uusi kausi ylijohtajana alkaa 1.10.2023. Määräaikainen nimitys kestää 30.9.2028 asti.

Ennen nykyistä tehtävää Pelkonen työskenteli Fimean lääkealan toimijoiden valvontaprosessin johtajana ja sitä ennen, vuodesta 2000 lähtien Lääkelaitoksen tarkastusyksikön päällikkönä. Vuonna 2017 Pelkonen toimi sosiaali- ja terveysministeriössä lääkealan määräaikaisena erityisasiantuntijana. Koulutukseltaan Pelkonen on proviisori.

Ylijohtaja johtaa Fimeaa ja vastaa sille asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta ja siitä, että Fimean tehtävät hoidetaan tehokkaasti, taloudellisesti ja tuloksellisesti. Ylijohtajan tulee seurata Fimean toimialan kehitystä sekä huolehtia sen toiminnan yleisestä kehittämisestä.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on sosiaali- ja terveysministeriön alainen keskusvirasto. Se valvoo lääkkeitä, lääkinnällisiä laitteita, veri- ja kudostuotteita, biopankkeja sekä kehittää lääkealaa.

Fimean ylijohtajan virkaa haki 11 henkilöä.

Mitä mieltä olit artikkelista?

Agreed 0 times
Said to be thoughtful 0 times
Has raised questions 0 times
Disagreed 0 times