Uutinen

Atsitromysiini valtaosalle turvallinen

15.05.2013 | 22:56

Lääkkeeseen liitetyt sydänhaitat rajoittuvat riskipotilaisiin.

Atsitromysiini on yleinen antibiootti, mutta sen käyttöön on liitetty sydänriskejä. Nyt julkaistu tanskalaistutkimus kuitenkin viittaa siihen, että riskit koskevat vain potilaita, jotka jo sairastavat sydän- ja verisuonitauteja. Valtaosalle potilaista atsitromysiini on turvallinen.

Tanskalaisten tutkimuksen perusteella atsitromysiiniä käyttävät eivät menehdy sydänoireisiin sen todennäköisemmin kuin amoksisilliini-antibioottia käyttävät. Tutkijat tosin havaitsivat, että atsitromysiiniin liittyi suurentunut kuolemanvaara, kun vertailukohtana olivat ihmiset, jotka eivät olleet käyttäneet antibiootteja tarkasteluaikana. Yhteys kuitenkin selittyi potilaiden akuutilla tulehdustilalla, jota antibiooteilla hoidettiin, sekä muilla sairauksilla.

Havainnot viittaavat siihen, ettei atsitromysiini lisää nuorten ja keski-ikäisten potilaiden sydänriskejä. Aiempien tutkimusten perusteella on kuitenkin todennäköistä, että lääkettä kannattaisi välttää henkilöillä, jotka sairastavat sydän- ja verisuonitauteja tai ovat muuten alttiita sydänoireille.

Tulokset julkaistiin New England Journal of Medicine -lehdessä, ja ne perustuvat rekisteritietoihin kaikista vuosina 1997–2010 Tanskassa 18–64-vuotiaille määrätyistä antibioottiresepteistä.

UUTISPALVELU DUODECIM