Hyppää sisältöön

Potilasturvallisuuden päivä korostaa tänä vuonna potilaan omaa roolia hoitonsa onnistumisessa. Lääkehoidon onnistumisessa potilaan rooli korostuu, sillä potilas itse vastaa lääkkeen ottamisesta ja lääkehoidon toteuttamisesta kotona.

Suomen Apteekkariliiton asiantuntijaproviisori Tiina Koskenkorva muistuttaa, että jokainen on itse oman lääkehoitonsa paras asiantuntija.  

– Vain potilas itse tietää, miten lääkehoito arjessa sujuu ja vaikuttaa.

Apteekissa asiakkaita halutaan rohkaista kertomaan omasta lääkehoidostaan ja tuomaan rohkeasti esille siihen liittyviä kysymyksiä ja pohdintoja. Apteekin ammattilaisten on esimerkiksi hyvä tietää, mitä muita lääkkeitä ja ravintolisiä potilaalla on käytössään, miten lääke on auttanut, miten sitä on käytetty tai onko lääkkeisiin tai niiden ottamiseen liittynyt joitain ongelmia.

– Näin pyritään yhdessä varmistumaan, että lääkehoito tehoaa juuri kyseiselle potilaalle ja että lääkkeitä käytetään tarkoituksenmukaisesti. Tarvittaessa apteekista ohjataan lääkäriin, Koskenkorva sanoo.

Apteekeilla iso rooli potilasturvallisuudessa 

Lääkitysturvallisuus on keskeinen osa potilasturvallisuutta ja apteekeilla on iso rooli potilasturvallisuudessa. 

– Kaikki lääkkeet, joita ihmiset kotonaan käyttävät, toimitetaan apteekeista. Apteekin ammattilaisten tehtävä on varmistaa lääkkeiden oikeaa ja turvallista käyttöä ja huolehtia, että asiakkaalla on tarvittavat tiedot lääkkeen käytöstä, Koskenkorva sanoo. 

Suomalainen kohtaa terveydenhuollon ammattilaisen useimmiten juuri apteekissa. Apteekkiin on helppo tulla kysymään lääkkeistä maksutta ja matalalla kynnyksellä. 

– Apteekissa on mahdollisuus keskustella lääkehoitoon erikoistuneen terveydenhuollon ammattilaisen kanssa kasvotusten ja ilman ajanvarausta. 
 

Lääkitysturvallisuutta parannetaan yhteistyöllä 

Suomen apteekeissa tehdään päivittäin työtä potilas- ja lääkitysturvallisuuden eteen. Apteekkariliitto ja Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus käynnistivät muutama vuosi sitten yhteisen lääkitysturvallisuusohjelman eli Valo-hankkeen.

Hankkeen tavoitteena on parantaa avohoidon lääkitysturvallisuutta lisäämällä apteekkien ja sote-toimijoiden välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua. 
 
– Apteekeissa on esimerkiksi alettu raportoimaan lääkehoitoon liittyviä riskitilanteita. Eli kaikista apteekeissa havaituista poikkeama- tai riskitilanteistä tehdään raportti. Tässä käytetään samaa raportointijärjestelmää, joka on käytössä muuallakin sosiaali- ja terveydenhuollossa. Mahdollisista potilasturvallisuuteen liittyvistä riskeistä raportoidaan, jotta riskeistä voitaisiin oppia ja niitä voitaisiin tulevaisuudessa ennaltaehkäistä, Koskenkorva sanoo. 
 
Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut 17:nnen syyskuuta maailman potilasturvallisuuden päiväksi. Suomessa päivää vietetään Asiakas- ja potilasturvallisuuden päivänä. Päivän toteutuksesta vastaa STM ja teemapäivän toimintaa koordinoi Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus. 

Mitä mieltä olit artikkelista?

Agreed 0 times
Said to be thoughtful 0 times
Has raised questions 0 times
Disagreed 0 times