Hyppää sisältöön

Sosiaali- ja terveysministeriössä selvitetään hallitusohjelman mukaisesti joidenkin itsehoitolääkkeiden myynnin laajentamista apteekista päivittäistavarakauppoihin. Hallitusohjelman kirjaus itsehoitolääkkeiden myyntikanavan laajentamisesta sopii kuitenkin huonosti rationaalisen lääkehoidon ja lääkehoitojen onnistumisen tavoitteeseen. Suomessa ei ole näyttöä itsehoitolääkkeiden liian vähäisestä käytöstä. Päinvastoin eri tutkimuksien mukaan esimerkiksi kipulääkkeitä saatetaan käyttää liian kauan tai liian suurilla annoksilla.  

Esimerkit Ruotsista osoittavat, että myyntikanavien laajentaminen apteekkien ulkopuolelle lisäsi huomattavasti itsehoitolääkkeiden käyttöä. Samalla asiakkaat käyttävät niihin aiempaa enemmän rahaa. Näyttöä lääkehoitojen onnistumisen lisääntymisestä ei ole.  

Useat itsehoitolääkkeet sisältävät samoja aineita kuin reseptilääkkeet. Suomen itsehoitolääkevalikoima on suhteellisen laaja verrattuna moneen Euroopan maahan, ja perusteena on ollut apteekkijärjestelmämme takaama farmaseuttinen ohjaus ja neuvonta niiden käytöstä. 

Itsehoitolääkkeen ostossa ei kyse ole vain yksittäisen tuotteen valinnasta, vaan asiakkaan lääkehoidon kokonaisuuden kartoittamisesta. Itsehoitolääkkeen valinnassa korostuu farmasian alan osaajan arvo niin asiakkaalle, terveydenhuollolle kuin yhteiskunnalle.

Apteekeissa tehtävä työ säästää valtavasti terveydenhuollon kustannuksia. Samalla se on suoraa säästöä apteekin asiakkaalle.  

Inka Puumalainen

Apteekissa tehdään päätös lääkkeettömän tai lääkehoidon välillä, ja tarvittaessa asiakas ohjataan lääkäriin. Tämä apteekeissa tehtävä työ säästää valtavasti terveydenhuollon kustannuksia. Samalla se on suoraa säästöä apteekin asiakkaalle.  

Oikein käytettyinä ja oikeissa tilanteissa itsehoitolääkkeet ovat turvallinen ja vaikuttava hoitokeino. Onnistunut itselääkintä säästää terveydenhuollon kuluja, ja hoidon saa nopeasti ja turvallisesti apteekista. Kuitenkin itsehoitolääkkeet on aina huomioitava osana asiakkaan kokonaislääkitystä, ja niiden mahdolliset yhteisvaikutukset tulee arvioida apteekissa.

Onnistunut lääkeneuvonta on aina myös taloudellista: oikea tuote, jota käytetään oikealla annoksella riittävän kauan, mutta ei liian kauan. Hyvät neuvot ovat siis kalliit, vaikka ovatkin ilmaisia – apteekissa.

Mer mediciner eller mer lyckad behandling? 

Social- och hälsovårdsministeriet utreder i enlighet med regeringsprogrammet utvidgandet av en del egenvårdsläkemedels försäljning till dagligvarubutiker. Regeringsprogrammets avsikt att utvidga försäljningskanalen för egenvårdsläkemedel rimmar emellertid illa med målet att läkemedelsbehandlingar ska vara rationella och fungera bra. Inget pekar på att det skulle användas för lite egenvårdsläkemedel i Finland. Tvärtom finns det undersökningar som tyder på att exempelvis smärtmediciner ibland används för länge eller i för stora doser.  

Exempel från Sverige visar att en utvidgning av försäljningskanalerna till utanför apoteken ökade användningen av egenvårdsläkemedel märkbart. Samtidigt spenderar kunderna mer pengar än förut på egenvårdsläkemedel. Några bevis på att läkemedelsbehandlingarna skulle lyckas bättre finns inte.  

Många egenvårdsläkemedel innehåller samma ämnen som receptläkemedel. Finland har ett relativt stort urval egenvårdsläkemedel jämfört med många andra europeiska länder och en grund för det har varit den farmaceutiska rådgivning och handledning som vårt apotekssystem garanterat. 

Det här arbetet som utförs på apoteken sparar en massa kostnader för hälsovården. Det ger också direkta inbesparingar åt apotekens kunder.  

Inka Puumalainen

Vid köp av egenvårdsläkemedel är det inte bara den enskilda produkten som spelar roll, utan kundens läkemedelsbehandling i sin helhet. Vid valet av egenvårdsläkemedel är den farmaceutiska experten av stort värde för både kunden, hälsovården och samhället.

På apoteket fattas beslutet om huruvida behandlingen borde ske med eller utan läkemedel, och vid behov hänvisas kunden till läkare. Det här arbetet som utförs på apoteken sparar en massa kostnader för hälsovården. Det ger också direkta inbesparingar åt apotekens kunder.  

Egenvårdsläkemedel som används på rätt sätt och i rätt situation är en trygg och effektiv behandlingsmetod. Lyckad egenmedicinering sparar kostnader i hälsovården och behandlingen kan fås snabbt och tryggt på apoteket. Men egenvårdsläkemedlen bör alltid betraktas som en del av kundens hela medicinering och eventuella interaktioner bör uppmärksammas på apoteket.

Bra läkemedelsrådgivning är alltid också ekonomisk: rätt produkt används med rätt dos, tillräckligt länge men inte för länge. Goda råd är alltså värdefulla, fast de är gratis – på apoteket.

Mitä mieltä olit artikkelista?

Agreed 17 times
Said to be thoughtful 1 times
Has raised questions 0 times
Disagreed 1 times