Kuva: Mikko Mäntyniemi
Blogi

Suomen ja Ruotsin lääketaksojen vertailu johtaa harhaan

03.03.2023 | 08:22

Teksti : Erkki Kostiainen

Ruotsissa lääkeyritykset voivat antaa tukkualennuksia alkuperäis- ja rinnakkaistuontilääkkeistä. Niillä on iso vaikutus apteekin todelliseen katteeseen, muistuttaa Apteekkariliiton viestintäjohtaja Erkki Kostiainen blogissaan.

Kaupan alan massiivinen kampanjointi apteekkien omistuksen ja itsehoitolääkkeiden myynnin vapauttamiseksi on viime viikkoina näkynyt niin toimituksellisessa kuin sosiaalisessa mediassa. 

Kauppa on perustellut vapauttamista muun muassa sillä, että näin lääkkeiden hinnat laskisivat. Tästä ei ole kuitenkaan mitään näyttöä. Fimean laajan kansainvälisen selvityksen (3/2017) mukaan ei voida osoittaa, että apteekkisääntelyn purkaminen laskisi pitkällä aikavälillä lääkkeiden hintoja. 

Vapauttamista on perusteltu myös kuvalla, jossa on vertailtu reseptilääkkeiden apteekkikatteita Suomessa ja Ruotsissa (kuva alla). Kauppalehtikin julkaisi kilpailu- ja kuluttajaviraston jakaman kuvan maiden välisen eron syitä selvittämättä.  

Kuva näyttää tukkuhinnaltaan 0–100 euron hintaisten reseptilääkkeiden Suomen ja Ruotsin lääketaksojen mukaiset katteet. Ero kuvassa on kieltämättä suuri.

Kuva ei kerro kuitenkaan koko totuutta, sillä se ei ota huomioon sitä, että Ruotsissa lääkeyritykset voivat antaa tukkualennuksia alkuperäis- ja rinnakkaistuontilääkkeistä. Niillä on iso vaikutus apteekin todelliseen katteeseen. Suomessa lääkealennukset apteekeille on lääkelaissa kielletty.

Ruotsin lääkealennukset eivät ole julkista tietoa, joten tarkkaa tietoa niiden suuruudesta ei taida olla kenelläkään. Ruotsin lääkeviranomaisen (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV) selvityksessä jokunen vuosi sitten arvioitiin, että apteekit saivat noin miljardin kruunun eli liki 100 miljoonan euron alennukset pelkästään rinnakkaistuoduista lääkkeistä vuonna 2012. TLV:n mukaan alennukset eivät siirry kuluttajahintoihin käytännössä koskaan, vaikka se olisi lain mukaan mahdollista.  

Varovaisen arvion mukaan alennukset ovat keskimäärin vähintään 10–20 prosentin luokkaa. Reseptilääkkeiden todellinen kate Ruotsissa näyttää hyvin samanlaiselta kuin Suomessa, jos siinä huomioidaan vaikkapa keskimäärin 15 prosentin tukkualennus (kuva alla). Ruotsissa reseptilääkkeet on vapautettu arvonlisäverosta, Suomessa niiden arvonlisävero on 10 prosenttia. 

Kuva ei aina kerro koko totuutta, vaan voi johtaa täysin harhaan. Suomen ja Ruotsin lääketaksojen vertailu tuntematta asian taustoja on malliesimerkki tästä. Katevertailua vaikeuttaa myös se, että Ruotsissa lääketukut voivat omistaa apteekkeja, jolloin yrityksen kate syntyy sekä tukku- että vähittäisportaalla.