Blogi

Kiitos Petteri Orpo, tässä vastauksia kysymykseesi n:o 7

15.04.2023 | 08:58

Teksti : Charlotta Sandler

“Mitä keinoja käyttäisitte vanhuspalveluiden kriisin ratkaisemiseksi ja inhimillisen hoivan turvaamiseksi kaikille ikääntyneille”, hallitustunnustelija Petteri Orpo kysyi eduskuntapuolueilta.

Kiitos, että hallitustunnusteluissasi nostat esiin vanhuspalveluiden kriisin ja inhimillisen hoivan turvaamisen kaikille ikääntyneille. Aihe on ajankohtainen ja tärkeä. Harmaantuva Suomi tarvitsee ratkaisuja ja apteekit osaltaan tarjoavat niitä. Lääkkeillä ei ratkota kriisiä kokonaisuudessaan, mutta hyvällä lääkehoidolla voidaan pitkittää iäkkäiden kotona pärjäämistä ja keventää hoivan tarvetta.

Inhimilliseen hoivaan kuuluu hyvä lääkehoito. Otetaan apteekit mukaan varmistamaan lääkehoidon turvallisuutta vanhuspalveluissa. Hoitajien työtä voidaan näin helpottaa ja nopeuttaa, kun lääkehoitoprosessin turvallisuus on varmistettu yhdessä apteekin kanssa, ja apteekin neuvot ovat lähellä.

Lääkkeitä käytetään usein myös liikaa. Tuore suomalaistutkimus kertoo, että 75-vuotiailla palveluiden piirissä olevilla iäkkäillä on keskimäärin seitsemän lääkettä käytössään. Iäkkäillä on useita hoitavia lääkäreitä, lääkityslista puuttuu eikä lääkehoitoa seurata. Huono lääkehoito heikentää iäkkäiden terveyttä ja toimintakykyä. Lääkkeistä aiheutuvat haitat, kuten ummetus, virtsaamisongelmat ja väsymys, ovat tavallisia. (Kanninen JC ym.; Self-assessed medication risk factors as part of comprehensive health screening in home-dwelling older adults. Health Science Reports. 13.4.2023)

Laitetaan nämä asiat kuntoon tällä hallituskaudella. Apteekeissa on lääkkeiden asiantuntijoita. Hyödynnetään apteekkeja iäkkäiden lääkehoitojen arvioinneissa, seurannassa ja kokonaisuuden hallinnassa. Hyvän lääkehoidon tukeminen apteekeissa vähentää muun terveydenhuollon palveluiden kuormitusta, ja vapauttaa lääkärit ja hoitajat muihin tehtäviin.

Omaishoito mahdollistaa iäkkäiden kotona pärjäämisen pidempään. Autetaan omaishoitajan jaksamista ja edistetään kotona asumisen turvallisuutta tarjoamalla omaishoidettaville hyvän lääkehoidon palvelut, kuten lääkkeiden annosjakelu ja lääkehoidon arvioinnit apteekista.

Lähiapteekki on usealle iäkkäälle se ainoa paikka, josta kysyä neuvoa matalalla kynnyksellä, aikaa varaamatta. Myös iäkkäistä huolta pitävät hoitajat arvostavat lähiapteekkien palvelua. Pidetään siis kiinni apteekkien maankattavasta lähipalveluverkostosta.

Hyvä Petteri Orpo, työniloa ja viisautta tuleviin viikkoihin. Iäkkäiden hyvää lääkehoitoa kannattaa edistää osana lääkeasioiden uudistusta, jonka jatkaminen on myös syytä kirjata hallitusohjelmaan.

Toivon, että neuvotteluissa syntyy Suomelle vastuullinen hallitusohjelma, joka parantaa myös suomalaisten lääkityksiä ja hyvinvointia. Jos lääke- tai apteekkiasiat askarruttavat, me löydämme kyllä ratkaisuja niihin!

Kirjoittaja on farmasian tohtori ja Suomen Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja.