Uutinen

Suomen apteekeissa naapurimaita tyytyväisemmät asiakkaat

05.02.2015 | 10:15

Suomessa asiakkaat saavat myös enemmän neuvontaa itsehoitolääkkeistä kuin Ruotsissa ja Norjassa, selviää laajasta tutkimuksesta.

Suomalaiset ovat selvästi tyytyväisimpiä tuoreimpaan apteekkikäyntiinsä kuin ruotsalaiset ja norjalaiset. Suomalaisista jopa 95 prosenttia ilmoitti olevansa edelliseen apteekkikäyntiinsä tyytyväinen. Norjalaisista näin sanoi 91 prosenttia ja ruotsalaisista 87 prosenttia.

Tulokset käyvät ilmi Suomen Apteekkariliiton Taloustutkimuksella teettämästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin suomalaisten, ruotsalaisten ja norjalaisten näkemyksiä apteekkiasioinnista.

Tutkimusta varten haastateltiin tuhatta suomalaista ja ruotsalaista ja 500 norjalaista. Vastaajajakauma edustaa kunkin maan 18–79-vuotiasta väestöä, joka käy apteekissa vähintään muutaman kerran vuodessa.

Eniten tyytyväisyyttä tuo henkilökunnan palvelualttius. Suomessa sen mainitsi tyytyväisyytensä syyksi 56 prosenttia vastaajista, Ruotsissa ja Norjassa hiukan harvempi (50 % ja 45 % vastaajista).

Asiakastyytyväisyyttä luovat myös henkilökunnan asiantuntemus ja ammattitaito sekä apteekin tuotevalikoima. Suomessa selvästi useampi kertoo apteekin ammattitaidon tyytyväisyytensä syyksi kuin Norjassa ja Ruotsissa (Suomi 36 %, Norja 24 %, Ruotsi 21 %).

Neuvontaa
eniten Suomessa

Myös apteekin antamaan neuvontaan ollaan Suomessa selvästi tyytyväisempiä verrattuna Norjaan ja Ruotsiin. Samoin palvelun nopeuteen ollaan tyytyväisempiä Suomessa ja Norjassa kuin Ruotsissa.

Tutkimuksen mukaan suomalaiset saavat useammin neuvontaa itsehoitolääkkeiden käytöstä kuin ruotsalaiset ja norjalaiset. Suomessa neuvontaa kertoi saaneensa yli puolet (52 %) haastatelluista, Norjassa ja Ruotsissa noin neljä kymmenestä.

Ruotsalaiset ja norjalaiset olivat hieman tyytyväisempiä aukioloaikoihin kuin suomalaiset, vaikka Suomessa vuoden 2012 tietojen mukaan apteekkien aukioloajat ovat edelleen pidemmät kuin Ruotsissa ja Norjassa.

Suomessa apteekki on auki keskimäärin 57 tuntia viikossa, Ruotsissa ja Norjassa noin 53 tuntia. Ennen uudistusta apteekit olivat Ruotsissa auki keskimäärin vain 42 tuntia viikossa.

Tutkimuksesta lisää tällä viikolla ilmestyvässä Apteekkarilehdessä.

*****

Suomen, Ruotsin ja Norjan erilaiset apteekkijärjestelmät

Ruotsi

* Valtion apteekkimonopoli vuoteen 2009.

* Nyt apteekkiketjut, kuten Apoteket, Apotek Hjärtat ja Oriola-KD omistavat kolme neljästä apteekista. Apteekit osin ulkomaisessa omistuksessa, jonka seurauksena apteekkitoiminnan tuloja ja veroja valuu ulkomaille ja veroparatiiseihin.


Norja

* Suomen kaltainen järjestelmä vuoteen 2003.

* Nyt kolme ulkomaista toimijaa Phoenix, Celesio ja Boots, jotka omistavat liki 90 % apteekeista. Ulkomaisen omistuksen seurauksena apteekkitoiminnan tuloja ja veroja valuu ulkomaille ja veroparatiiseihin.

Suomi

* Yrittäjävetoinen apteekkijärjestelmä, jossa lääkehuollosta huolehtii liki 600 apteekkariyrittäjää.

* Apteekkarit yksityisiä elinkeinonharjoittajia, yritysmuoto toiminimi.

* Kotimaisen omistuksen seurauksena apteekkitoiminnasta perittävät verot jäävät Suomeen.

* Apteekkitoiminnan kehittämistä pohtinut työryhmä esitti hiljattain nykyisen apteekkijärjestelmän säilyttämistä.

******