Työryhmän tehtävänä on valmistella biologisten lääkkeiden apteekkivaihtoa ja selvittää muun muassa millä edellytyksillä lääkevaihtoa voidaan toteuttaa lääkitysturvallisuudesta tinkimättä.
Uutinen

STM:n asettama työryhmä ryhtyy valmistelemaan biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa apteekeissa

17.05.2022 | 14:43

Teksti : Hanna Hyvärinen

Biosimilaarien käytön edistämisellä voidaan hillitä biologisten lääkkeiden yhteiskunnalle ja lääkkeiden käyttäjille aiheuttamia kustannuksia.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on asettanut työryhmän valmistelemaan biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa apteekeissa. Työryhmän tarkoituksena on selvittää, millä edellytyksillä biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa apteekeissa voidaan toteuttaa lääkitysturvallisuudesta tinkimättä. Tavoitteena on toteuttaa lääkevaihto turvallisesti ja kustannustehokkaasti niin yksilön kuin yhteiskunnankin näkökulmasta.

Työryhmän toimikausi on 16.5.2022–30.4.2023, ja siihen kuuluu edustajia useista sidosryhmistä. Työryhmän jäsenistöön lukeutuu myös Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler.

Työryhmän tehtäviin kuuluvat esimerkiksi lääkevaihdon prosessin kuvaaminen, tietoteknisten edellytysten varmistaminen, lääkkeen määrääjien, toimittajien ja käyttäjien informointi ja koulutus sekä toteutettavien muutosten seuranta.

Biologiset lääkkeet ovat kaikkein nopeimmin kasvava lääkeryhmä. Tällä hetkellä jo puolet kehitteillä olevista lääkkeistä ovat biologisia valmisteita. Biologisiin lääkkeisiin kuuluvat muun muassa insuliinit ja useat reumalääkkeet.

Usealle biologiselle alkuperäislääkkeelle on olemassa yhtä turvallinen ja tehokas vaihtoehto, eli biosimilaarilääke. Edistämällä biosimilaarien käyttöä olisi mahdollista hillitä biologisten lääkkeiden yhteiskunnalle ja lääkkeiden käyttäjille aiheuttamia kustannuksia.