Tähän saakka lääkitysturvallisuutta on kehitetty apteekkikohtaisesti, ja useimmiten työ on keskittynyt reseptintoimituksessa ilmeneviin poikkeamin. Nyt kehitystyötä tehdään valtakunnallisesti ja katse suunnataan myös itsehoitoon. Kuva: Vuokko Salo
Uutinen

Jo kolmessa neljästä apteekista on lääkitysturvallisuuden vastuuhenkilö

15.10.2021 | 11:17

Teksti : Hanna Hyvärinen

Apteekkien lääkitysturvallisuusvastaavat ovat apteekkien yhteyshenkilöitä muualle sosiaali- ja terveydenhuoltoon, jotta lääkehoidon turvallisuutta voidaan kehittää valtakunnallisesti yli organisaatiorajojen.

Apteekit ovat kuluneen vuoden aikaan liittyneet osaksi terveydenhuollon HaiPro-järjestelmää, johon raportoidaan erilaiset sosiaali- ja terveydenhuollon vaaratilanteet, kuten lääkityspoikkeamat.

Seuraava askel apteekkien lääkitysturvallisuuden kehittämisessä ovat apteekkikohtaiset lääkitysturvallisuusvastaavat, joiden yhtenä tehtävänä on toimia yhteyshenkilöinä alueensa muihin sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoihin lääkitysturvallisuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi yli organisaatiorajojen.

Lääkitysturvallisuusvastaavat nimitetään osana valtakunnallista apteekkien lääkitysturvallisuusohjelmaa (VALO), jonka visiona on, että jokaisella uuden soten mukaisella hyvinvointialueella toimisi alueellinen apteekkien lääkitysturvallisuuden koordinaattori. Heidän työtään puolestaan ohjaisi valtakunnallisesti apteekkien lääkitysturvallisuuden ja soteyhteistyön kehittämisestä vastaava henkilö.

Tavoitteena on edistää avohuollon lääkitysturvallisuutta yhteistyössä eri lääkehoidon toimijoiden kanssa.

– Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut tavoitteeksi, että Suomi on asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa vuoteen 2026 mennessä. Tämä on yksi tapa edistää tuota tavoitetta ja kehittää lääkitysturvallisuusosaamisen kulttuuria apteekeissa, sanoo Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler.

Sandlerin mukaan apteekkien mukaan ottaminen valtakunnalliseen lääkitysturvallisuustyöhön mahdollistaa myös farmasian ammattilaisten osaamisen tehokkaamman hyödyntämisen osana sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää. 

Apteekeilla keskeinen rooli avohoidon turvallisuudessa

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan lääkehoitoon liittyvät virheet ovat suurin yksittäinen potilasturvallisuutta uhkaava tekijä avohuollossa.

Lääkityspoikkeamia voi syntyä kaikissa lääkehoidon vaiheissa aina reseptin määräämisestä lääkkeiden käyttöön.

– Poikkeamia voidaan havaita useissa eri toimintayksiköissä. Apteekeilla on keskeinen tehtävä varmistaa lääkitysturvallisuuden toteutumista avohoidossa, Sandler sanoo.

Katse reseptilääkkeistä myös itsehoitoon

Tähän mennessä apteekeissa on nimitetty jo noin 450 lääkitysturvallisuusvastaavaa.

– Se on tarkoittaa, että jo kolmessa apteekissa neljästä on oma lääkitysturvallisuusvastaava, iloitsee Apteekkariliiton asiantuntijaproviisori Tiina Koskenkorva.

Sen lisäksi, että apteekkien lääkitysturvallisuusvastaavat toimivat yhteyshenkilöinä muualle sote-huoltoon, he ovat myös avainasemassa kehittämässä uusia yhteistyömalleja ja -verkostoja lääkitysturvallisuuden parantamiseksi.

– Aiemmin lääkitysturvallisuutta on kehitetty apteekkikohtaisesti, ja useimmiten työ on keskittynyt reseptintoimituksessa ilmeneviin poikkeamin. Nyt kehitystyötä tehdään valtakunnallisesti ja katse suunnataan myös itsehoitoon ja neuvonnan kehittämiseen, Charlotta Sandler kertoo.

VALO-hanketta vetävät Apteekkariliitto ja Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus. Yhteistyökumppaneina ovat Farmasia Oppimiskeskus sekä HaiPro-järjestelmän kehittäjä Awanic.

Hankkeen tiimoilta tehdään myös tutkimusyhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa.