Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki apteekkari Terttu Puuruselle, Suomen Leijonan I lu... Lue lisää »

EMA:n ensimmäiset arvioinnit koronarokotteista saattavat valmistua jo joulun jälkeen. Lue lisää »

Nivelreuma sormissa vaikeutti vanhan miehen kävelykepin käyttöä. Lue lisää »

Tutkimus: Tuore löydös voi auttaa löytämään parannuskeinon ärtyvän suolen oireyhtymään. Lue lisää »

Apteekkari-lehti selvitti, mitä mieltä apteekkialaa parhaiten tuntevat professorit ovat... Lue lisää »

Apteekit ovat senioreille tärkeä tuki lääkkeiden käytössä

Apteekki palvelee   19.08.2020 13:34  HANNA HYVÄRINEN KATJA LÖSÖNEN

,

Kyselyn mukaan etenkin naiset kääntyvät lääkitystä koskevissa kysymyksissä ensisijaisesti farmaseutin puoleen.

Kysely: Jos omasta lääkityksestä herää kysymyksiä, seniorit luottavat ensisijaisesti farmaseuttiin tai lääkäriin.

Jos oma lääkitys askarruttaa, seniorit kääntyvät ensisijaisesti joko apteekin tai lääkärin puoleen, kertoo Oriolan teettämä kyselytutkimus.

Kyselyssä selvitettiin suomalaisten seniorien kokemuksia lääkehoidosta sekä hyvinvoinnista. Kyselyyn vastasi 900 iältään 70–89-vuotiasta senioria.

Kyselyyn vastanneista senioreista 39 prosenttia kertoi kysyvänsä lääkityksestään ensisijaisesti apteekista ja 38 prosenttia lääkäriltä. Apteekit ja farmaseutit ovat tärkeä tuki erityisesti 80–89-vuotiaille sekä ikääntyneille naisille. 80–89-vuotiaista lähes puolet (49 %) kertoi kääntyvänsä lääkekysymyksissä apteekin puoleen.

– Apteekki on suomalaisille luonteva paikka kysyä neuvoa. Se on kuudelle kymmenestä myös lähin terveyspalvelu, kommentoi tuloksia Apteekkariliiton viestintäfarmaseutti Taru Vanhala.

Naisista 43 prosenttia kertoi keskustelevansa lääkkeistään farmaseutin kanssa, kun taas miehet kysyvät lääkkeistä naisia huomattavasti useammin lääkäriltä. Kyselyyn vastanneista miehistä lähes puolet (48 %) kertoi kääntyvänsä ensin lääkärin puoleen. Naisista ensisijaisesti lääkärin pakeille hakeutui kolmannes (30 %).

– Naiset ovat kaikissa ikäluokissa ehkä hieman aktiivisempia kysymään neuvoa apteekista terveysasioissa, mutta suomalaiset luottavat laajasti apteekin henkilökunnan ammattitaitoon ja asiantuntijuuteen, Vanhala sanoo.

Digitalisaatio on haaste

Internetistä lääketietoa ensisijaisesti etsi joka kuudes (17 %) seniori. Erityisesti naiset sekä vähemmän lääkkeitä käyttävät seniorit etsivät vastauksia kysymyksiinsä verkosta. Kyselyn naisvastaajista reilu viidennes (22 %) käytti ensisijaisena tiedonlähteenä internetiä ja vain yhtä reseptilääkettä käyttävistä neljännes (25 %). Miehistä vain 11 prosenttia kertoi etsivänsä ensisijaisesti tietoa internetistä.

– Digitalisaatio on haaste monelle ikäihmiselle. Apteekkien rooli korostuu juuri senioreiden lääketurvallisuuden varmistamisessa. Apteekki on ainut terveyspalvelu, johon pääsee ilman ajanvarausta, Vanhala huomauttaa.

Ikääntyneiden yleisimmät kysymykset liittyvät oikean lääkkeen löytämiseen, lääkkeiden ottamisen ajankohtaan sekä annostukseen.

Arkisto


Toinen koronavirusrokote eteni EMAn arviointiin
07.10.2020 09:10 ERJA ELO

07.10.2020 09:10 ERJA ELO


Klexane-valmisteen korvattavuus päättyy
06.10.2020 11:22 ERJA ELO

06.10.2020 11:22 ERJA ELO


Lääkehoidon arviointi tulisi liittää koneelliseen annosjakelupalveluun
05.10.2020 09:42 ERJA ELO

05.10.2020 09:42 ERJA ELO


Hyvinkään Kirjavantolpan apteekista Vuoden opetusapteekki
02.10.2020 17:15 ERJA ELO

02.10.2020 17:15 ERJA ELO


Helsingin yliopistoon ehkä maailman ensimmäinen farmasian kestävän kehityksen professuuri
02.10.2020 12:03 HANNA HYVÄRINEN

02.10.2020 12:03 HANNA HYVÄRINEN


Apteekkariliitto: Maskien käyttöä harkittava asiakaspalvelussa
02.10.2020 11:39 HANNA HYVÄRINEN

02.10.2020 11:39 HANNA HYVÄRINEN


Epidemia jakaa apteekkeja
02.10.2020 10:41 HANNA HYVÄRINEN

02.10.2020 10:41 HANNA HYVÄRINEN


EMA käynnisti ensimmäisen arvioinnin koronavirusrokotteesta
02.10.2020 09:58 TARU VANHALA

02.10.2020 09:58 TARU VANHALA


Virtuaalisilla Farmasian Päivillä yli tuhat osallistujaa
02.10.2020 09:36 ERJA ELO

02.10.2020 09:36 ERJA ELO


Maalaiskylässä ei lasketa lapsia
01.10.2020 08:54 ERJA ELO

01.10.2020 08:54 ERJA ELO