Nenäpäiväkeräys vie tänä vuonna apua Kenian köyhälle maaseudulle, jossa lapsijoukkojen ... Lue lisää »

Huomenna torstaina kuullaan ensimmäinen jakso podcast-sarjasta, jonka tekijät lupaavat ... Lue lisää »

Tapahtuma toteutetaan koronatilanteen vuoksi elämyksellisenä virtuaalitapahtumana 19.–2... Lue lisää »

Kohujulkisuuden karaisema entinen kansanedustaja toimii nyt viestinviejänä päättäjien j... Lue lisää »

Reportaasi: Ruotsin apteekkijärjestelmä ei täytä uudistukselle aikanaan asetettuja tavo... Lue lisää »

Apteekit ovat senioreille tärkeä tuki lääkkeiden käytössä

Apteekki palvelee   19.08.2020 13:34  HANNA HYVÄRINEN KATJA LÖSÖNEN

,

Kyselyn mukaan etenkin naiset kääntyvät lääkitystä koskevissa kysymyksissä ensisijaisesti farmaseutin puoleen.

Kysely: Jos omasta lääkityksestä herää kysymyksiä, seniorit luottavat ensisijaisesti farmaseuttiin tai lääkäriin.

Jos oma lääkitys askarruttaa, seniorit kääntyvät ensisijaisesti joko apteekin tai lääkärin puoleen, kertoo Oriolan teettämä kyselytutkimus.

Kyselyssä selvitettiin suomalaisten seniorien kokemuksia lääkehoidosta sekä hyvinvoinnista. Kyselyyn vastasi 900 iältään 70–89-vuotiasta senioria.

Kyselyyn vastanneista senioreista 39 prosenttia kertoi kysyvänsä lääkityksestään ensisijaisesti apteekista ja 38 prosenttia lääkäriltä. Apteekit ja farmaseutit ovat tärkeä tuki erityisesti 80–89-vuotiaille sekä ikääntyneille naisille. 80–89-vuotiaista lähes puolet (49 %) kertoi kääntyvänsä lääkekysymyksissä apteekin puoleen.

– Apteekki on suomalaisille luonteva paikka kysyä neuvoa. Se on kuudelle kymmenestä myös lähin terveyspalvelu, kommentoi tuloksia Apteekkariliiton viestintäfarmaseutti Taru Vanhala.

Naisista 43 prosenttia kertoi keskustelevansa lääkkeistään farmaseutin kanssa, kun taas miehet kysyvät lääkkeistä naisia huomattavasti useammin lääkäriltä. Kyselyyn vastanneista miehistä lähes puolet (48 %) kertoi kääntyvänsä ensin lääkärin puoleen. Naisista ensisijaisesti lääkärin pakeille hakeutui kolmannes (30 %).

– Naiset ovat kaikissa ikäluokissa ehkä hieman aktiivisempia kysymään neuvoa apteekista terveysasioissa, mutta suomalaiset luottavat laajasti apteekin henkilökunnan ammattitaitoon ja asiantuntijuuteen, Vanhala sanoo.

Digitalisaatio on haaste

Internetistä lääketietoa ensisijaisesti etsi joka kuudes (17 %) seniori. Erityisesti naiset sekä vähemmän lääkkeitä käyttävät seniorit etsivät vastauksia kysymyksiinsä verkosta. Kyselyn naisvastaajista reilu viidennes (22 %) käytti ensisijaisena tiedonlähteenä internetiä ja vain yhtä reseptilääkettä käyttävistä neljännes (25 %). Miehistä vain 11 prosenttia kertoi etsivänsä ensisijaisesti tietoa internetistä.

– Digitalisaatio on haaste monelle ikäihmiselle. Apteekkien rooli korostuu juuri senioreiden lääketurvallisuuden varmistamisessa. Apteekki on ainut terveyspalvelu, johon pääsee ilman ajanvarausta, Vanhala huomauttaa.

Ikääntyneiden yleisimmät kysymykset liittyvät oikean lääkkeen löytämiseen, lääkkeiden ottamisen ajankohtaan sekä annostukseen.

Arkisto


Maalaiskylässä ei lasketa lapsia
01.10.2020 08:54 ERJA ELO

01.10.2020 08:54 ERJA ELO


Uusi podcast lupaa pyyhkiä pölyt apteekin hyllyltä
30.09.2020 14:25 ERJA ELO

30.09.2020 14:25 ERJA ELO


APTEEKKARI 2020 -tapahtuma järjestetään virtuaalisena
29.09.2020 16:23 ERJA ELO

29.09.2020 16:23 ERJA ELO


Touko Aalto: Vain palava sydän voi muuttaa maailmaa
29.09.2020 11:40 ERJA ELO

29.09.2020 11:40 ERJA ELO


Ei tullut täydellistä – Ruotsin apteekkijärjestelmä uudistettiin 10 vuotta sitten
24.09.2020 11:47 KYÖSTI HAGERT

24.09.2020 11:47 KYÖSTI HAGERT


Apteekkijärjestelmän osuutta lääkekustannuksista halutaan pienentää
23.09.2020 12:07 HANNA HYVÄRINEN

23.09.2020 12:07 HANNA HYVÄRINEN


Apteekkariliitolta apuraha lääkehoidon seurannan tutkimukselle
22.09.2020 14:24 HANNA HYVÄRINEN

22.09.2020 14:24 HANNA HYVÄRINEN


Farmasiaviikolla kurkistetaan apteekin reseptitiskin taakse
22.09.2020 08:58 TARU VANHALA

22.09.2020 08:58 TARU VANHALA