Blogi

Yhteistyö on luonnollinen kehityssuunta lääkitysturvallisuuden parantamisessa

19.04.2023 | 09:21

Teksti : Jenni Isotalo

Apteekkien tekemät vaarailmoitukset tarjoavat tietoa potilaan hoidon jatkuvuuden riskeistä.

Apteekkien ja sote-organisaation välinen HaiPro-ilmoittaminen on ollut käytössä Pohjanmaan hyvinvointialueella noin vuoden. Aloitimme pilotoinnin Vaasan ja lähiseutujen apteekkien ja Pohjanmaan hyvinvointialueen välillä helmikuussa 2022.  

Apteekeista on tehty Pohjanmaan hyvinvointialueelle helmikuun puoleenväliin mennessä 151 vaaratapahtumailmoitusta. Ilmoituksia on tehty sekä sosiaali- ja terveyskeskuksiin että sairaalaan. Sairaalassa ilmoituksia on kohdistunut niin akuuttisairaalaan, hoito-osastoille kuin erikoissairaanhoitoon, ja ilmoituksista moni on liittynyt erityisesti kotiutustilanteisiin. Lähes kaikki apteekkien ilmoittamat vaaratapahtumat ovat olleet sellaisia, joita ei ole raportoitu omasta organisaatiostamme.

Eniten ilmoituksia on tehty lääkemääräyksiin liittyen. Saamme hyvinvointialueella arvokasta tietoa siitä, millaisia poikkeamia liittyy nimenomaan lääkemääräysprosessiin ja itse määräyksiin. Esimerkiksi vanhan reseptin mitätöimättä jättäminen voi aiheuttaa helposti päällekkäisen lääkityksen käyttämisen. Saamme apteekeilta myös ensiarvoisen tärkeää tietoa lääkehoidon aloitukseen ja kotiutustilanteisiin liittyvistä riskeistä. 
 

Kun tarkastellaan isompaa määrää ilmoituksia yksittäisten poikkeamien sijaan, esiin nousee erityisesti tietojärjestelmään liittyviä kehittämistarpeita. Terveydenhuollon organisaatiolla ei ole tuntemusta apteekkien tietojärjestelmistä, ja esimerkiksi määräysprosessiin saattaa liittyä tekijöitä, jotka voidaan havaita ainoastaan apteekeissa.

Apteekkien tekemät ilmoitukset tarjoavat tietoa hoidon jatkuvuuden riskeistä, sekä systeemiongelmista liittyen esimerkiksi tietojärjestelmien ominaisuuksiin ja niiden välisen tietosisällön siirtymiseen.

On hyvä, että apteekkien tekemä lääkemääräysten kaksoistarkastustyö tehdään näkyväksi raportoimalla. Koska tämä tuplaussysteemi perustuu inhimilliseen tarkkaavaisuuteen, on tärkeää saada tietoa siitä, millaisia poikkeamia apteekeissa havaitaan. Myöskään lääkkeiden määrääminen ei saisi digitalisoituneessa terveydenhuollossa jäädä ainoastaan määrääjän tarkkaavaisuuden varaan. Yhteistyöllä prosesseja voidaan kehittää entistä toimivammiksi. 

Apteekkien liittäminen osaksi vaaratapahtumien ja poikkeamien raportointia on luonnollinen kehityssuunta, ja tarpeen apteekkien tekemän lääkitysturvallisuustyön näkyväksi tekemisessä. 

Kirjoittaja on proviisori ja lääkitysturvallisuuskoordinaattori Pohjanmaan hyvinvointialueella

  • Valtakunnallinen apteekkien lääkitysturvallisuusohjelma VALO on Apteekkariliiton ja Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen käynnistämä hanke, jolla pyritään parantamaan avohuollon lääkehoitoprosessin turvallisuutta yhteistyössä.
  • Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Awanic oy, Farmasian oppimiskeskus ja Helsingin yliopisto.
  • VALO-blogin kirjoittajat valaisevat teksteissään ajankohtaisia lääkitysturvallisuuden näkökulmia oman toimintansa lähtökohdista.