Alan suurin koulutustapahtuma pidetään tänä vuonna turvallisuussyistä etäyhteyksillä, j... Lue lisää »

TÄYDENNETTY 29.5. Hallitus on esittänyt muutoksia lääkelakiin, lääkkeiden velvoitevaras... Lue lisää »

Sammon apteekin drive in -luukku palvelee niin autoilijoita kuin kävelijöitä. Luukku on... Lue lisää »

Touko Aalto, 36, on nimitetty yhteiskuntasuhteista vastaavaksi johtajaksi Suomen Apteek... Lue lisää »

Koronakaranteeniin joutunutta henkilökuntaa paikkaavat niin lähiseudun apteekkarit kuin... Lue lisää »

Viitehintalait voidaan käsitellä tavallisina lakimuutoksina

04.11.2008 13:50

Eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoo, että hallituksen esitys sairausvakuutuslain ja lääkelain muuttamisesta voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Lakimuutos koskee viitahintajärjestelmän käyttöönottoa ja lääkevaihdon laajentamista.

Valiokunta toteaa, että viitehinnan määrääminen rajoittaa käytännössä lääkkeiden vapaata hinnoittelua, mutta kyse on sellaisesta julkisesta sääntelystä, johon lääkeyritysten tulee varautua.

Lääkevaihdon ulottaminen analogiamenetelmäpatentilla suojattuihin lääkkeisiin ei ole valiokunnan mukaan ongelmatonta, koska patenteilla on niiden haltijoille huomattava taloudellinen arvo. Sääntelylle on kuitenkin painava yhteiskunnallinen peruste eikä se valiokunnan arvion mukaan ole kohtuuton tavoitteeseensa nähden.

Lakimuutosten käsittely jatkuu nyt eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. (VE)