Apteekkariliitto esittää, että farmaseuttikoulutuksen aloituspaikkoja lisättäisiin noin... Lue lisää »

Antibioottiresistenssi vaihtelee paljon maiden välillä. Suomessa tilanne on vielä verra... Lue lisää »

Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa muutettiin insuliinin annostelurytmiä ja saatiin diabe... Lue lisää »

Viro on ensimmäinen maa, jonka kansalaiset voivat hankkia Suomesta lääkkeitä omassa kot... Lue lisää »

Alan suurin koulutustapahtuma pidetään tänä vuonna turvallisuussyistä etäyhteyksillä, j... Lue lisää »

Väitös: Apteekeissa on valtavasti hyödyntämätöntä osaamista

Apteekki palvelee   27.02.2020 09:15  ERJA ELO KATJA LÖSÖNEN

KATJA LÖSÖNEN, KATJA LÖSÖNEN

Apteekkien osaamista voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän lääkehoitojen jatkuvuudessa, lääkeneuvonnassa ja lääkitysturvallisuudessa.

Apteekkien osaamista pitäisi hyödyntää nykyistä enemmän lääkehoitojen toteutuksessa. Apteekit ovat kehittäneet terveyspalveluja, joita harva asiakas löytää.

Suomalaisilla apteekeilla on vahva tahto toimia osana terveydenhuoltoa ja kehittää lääkehoidon onnistumista tukevia palveluita.

– Apteekeissa on valtavasti osaamista, jota voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän lääkehoitojen jatkuvuudessa, lääkeneuvonnassa ja lääkitysturvallisuudessa, sanoo apteekkari, FaL Lenita Jokinen, jonka väitöstutkimus tarkastetaan ensi viikolla.

Väitöstutkimuksesta käy ilmi, että apteekkarit ovat valmiita hyödyntämään apteekkihenkilöstön farmaseuttista osaamista nykyistä enemmän. Vaikka terveyspalvelujen tarjoaminen kiinnostaa, todellisuudessa hyvin harva apteekki tarjoaa useampaa kuin yhtä tai kahta palvelua.

Palvelutarjonta on keskittynyt helposti ja pienin investoinnein toteuttaviin palveluihin, kuten lääkkeiden koneelliseen annosjakeluun, jota tarjoaa noin kolme neljästä apteekista. Lääkehoidon kokonaisarviointeja tekee joka viides apteekki.

Apteekkien osaaminen tehokäyttöön

Lenita Jokisen mukaan viime aikoina tehdyt terveys- ja lääkepoliittiset linjaukset mahdollistavat sen, että apteekit voisivat laajentaa palvelujaan ja tehtäviään terveydenhuollossa.

Rajoitteena palveluiden kehittämiselle on epävarmuus rahoituksesta. Apteekin nykyisiä palveluita ei ole onnistuttu tähän mennessä tuotteistamaan kiinteäksi osaksi terveydenhuoltoa, joten niistä ei olla valmiita maksamaan.

– Harva asiakas löytää apteekin palveluiden piiriin, koska niitä ei ole julkisesti tunnustettu. Toisaalta harvalla apteekilla on resursseja lanseerata palveluita yksin, koska se vaatii investointeja ja henkilöstön pitkäjänteistä kouluttamista, Jokinen sanoo.

Asian korjaaminen vaatisi poliittista päätöksentekoa. Kansainvälisten tutkimusten pohjalta tiedetään, että palvelut ovat lähteneet hyvin käyntiin, kun yhteiskunta tukee niitä. Esimerkiksi Norjassa pitkäaikaista lääkehoitoa aloittavat potilaat saavat valtion kustannuksella ylimääräistä neuvontaa ja seurantaa apteekeista.

– Tulevaisuudessa tarvittaisiin lääkepoliittisia päätöksiä, jotka tukisivat apteekkien suuntautumista terveydenhuoltoon. Apteekkien aseman vahvistaminen osana terveydenhuoltoa täyttää yhden Lääkepolitiikka 2020 -asiakirjan keskeisistä tavoitteista, Jokinen toteaa.

Vaikka suomalaisilla apteekeilla on kova into kehittyä osana terveydenhuoltoa, apteekkitalouden muutokset työntävät niitä kauemmas tavoitteesta. Apteekkien taloutta heikentäneiden leikkausten vuoksi apteekit ovat toiminnan tehostamisen lisäksi joutuneet lisäämään aktiivista tuotemyyntiä.

Jokisen kyselyyn vastanneista apteekkareista yli 90 prosenttia pitää välttämättömänä, että apteekit laajentavat tuotevalikoimaansa vapaan kaupan tuotteisiin turvatakseen taloutensa. Tuotemyyntiin suuntautuvat erityisesti suuret, kauppakeskuksissa sijaitsevat sekä markkinointiketjuihin kuuluvat apteekit.

Kyselyn perusteella suurin osa apteekkareista ilmoittaa panostavansa aktiiviseen tuotemyyntiin, mutta vain harva näkee apteekkinsa ensisijaisesti kaupallisena yrityksenä.

FaL, apteekkari Lenita Jokinen väittelee perjantaina 6.3. klo 12 aiheesta "Terveyspalveluita vai myyntityötä: Apteekkien toiminnan strateginen kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä". Vastaväittäjänä toimii dosentti Kirsi Pietilä Helsingin yliopistosta. Väitöstilaisuus on Helsingin yliopistossa (Porthania, sali PIII).

Arkisto


Apteekkariliiton jäsenapteekit mukaan Helsinki-avun yhteistyöhön
22.04.2020 11:49 ERJA ELO

22.04.2020 11:49 ERJA ELO


Väärä tieto leviää kuin virus itse
21.04.2020 11:50 HANNA HYVÄRINEN

21.04.2020 11:50 HANNA HYVÄRINEN


Koronaepidemia hiljensi myös osan apteekeista
20.04.2020 13:08 ERKKI KOSTIAINEN

20.04.2020 13:08 ERKKI KOSTIAINEN


Ensin tultiin joukolla apteekkiin, sitten ryhdyttiin tilaamaan lääkkeet kotiin
17.04.2020 09:24 HANNA HYVÄRINEN

17.04.2020 09:24 HANNA HYVÄRINEN


Apteekkihenkilöstö koronavirustestauksen piiriin
16.04.2020 13:43 ERJA ELO

16.04.2020 13:43 ERJA ELO


Raaka-aineiden huono saatavuus haittaa käsidesin valmistusta apteekeissa
15.04.2020 09:13 ERJA ELO

15.04.2020 09:13 ERJA ELO


Käsidesin tukkuhinta noussut paikoin moninkertaiseksi
14.04.2020 10:55 ERJA ELO

14.04.2020 10:55 ERJA ELO


STM rajoitti salbutamolilääkkeiden myyntiä
13.04.2020 16:53 ERKKI KOSTIAINEN

13.04.2020 16:53 ERKKI KOSTIAINEN


Suomalaiset löysivät sähköisen valtuutuksen
09.04.2020 16:20 TARU VANHALA

09.04.2020 16:20 TARU VANHALA


Kehysriihi: Lääkehuollon tiekarttaan 12 miljoonaa euroa
09.04.2020 14:08 HANNA HYVÄRINEN

09.04.2020 14:08 HANNA HYVÄRINEN