Taustalla ovat sosiaalisessa mediassa liikkuvat huhut Venäjällä tapahtuneesta ydinonnet... Lue lisää »

Entinen apteekkari Bengt Mattila iloitsee siitä, että historiallisesti arvokas apteekki... Lue lisää »

Yksi näkyvimmistä koronapandemian seurauksista on se, että verkkoapteekkien ja kotiinku... Lue lisää »

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimipiste aloittaa Oulun yliopistollise... Lue lisää »

Espanjan tautitilanne laantuu, mutta vielä ei varmasti tiedetä, mitä tapahtuu, kun rajo... Lue lisää »

Puolet suomalaisista kokee terveydenhuollon heikentyneen

02.09.2008 13:32

Palvelun saatavuuden ja tason koetaan vaihtelevan asuinpaikan, maksukyvyn ja palvelun tuottajan mukaan, selviää kolmatta kertaa tehdystä Terveydenhuoltobarometristä.

Tyytymättömyys Suomen terveydenhuoltoon on lisääntynyt, selviää TNS Gallupin tekemästä Terveydenhuoltobarometristä.

Kyselyssä lähes joka toinen suomalainen arvioi Suomen terveydenhuollon ja sairaanhoidon huonontuneen viime vuosina, ja valtaosa vastaajista arvioi terveydenhuollon palvelut myös epätasa-arvoisiksi. Palveluiden saatavuuden ja tason katsotaan vaihtelevan asuinpaikan, maksukyvyn ja palvelun tuottajan mukaan. Julkisia palveluja käyttävien ei myöskään uskota saavan yhtä hyvää hoitoa kuin yksityisiä palveluja käyttävien.

Terveydenhuollon ja sairaanhoidon laatua pidetään silti yhä korkeana. Tulevaisuus koetaan kuitenkin epävarmana, ja jopa kaksi kolmesta kyselyyn vastanneesta oli sitä mieltä, ettei terveydenhuoltoon käytetä riittävästi verorahoja.

Tyytyväisimpiä kansalaiset ovat terveystiedon saatavuuteen, tyytymättömimpiä lääkärille pääsyyn sekä mahdollisuuteen saada tietoa eri hoitovaihtoehdoista. Internet on edelleen suomalaisille toiseksi tärkein terveystiedon lähde terveydenhuollon ammattilaisten jälkeen.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 1 026 iältään 15-79-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen tilasivat Lääketietokeskus Oy, Sitra, AstraZeneca Oy ja MSD Finland Oy. (IK)

Arkisto