Robotti vähentää kotikäyntejä, mutta hoitaja voi viettää vanhuksen luona jopa pari tunt... Lue lisää »

Keväällä mukaan tulee myös Kroatia, ja 2021 loppuun mennessä kaikkien 22 EU-maan lääkem... Lue lisää »

Espooseen tulee maan kolmas, potilaita palveleva apteekki sairaalaan. Kaupungin muut uu... Lue lisää »

Kivun hoitoon tarkoitetut diklofenaakkitabletit ja -kapselit poistuvat Ruotsin apteekki... Lue lisää »

Hallitus nimitti odotetusti ylijohtajan toiselle kaudelle, joka jatkuu vuoden 2024 lopp... Lue lisää »

Psykoosilääkkeisiin varoitus dementiaa sairastavien kuolleisuusriskistä

01.12.2008 08:36

Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitea CHMP on arvioinut niin sanottujen perinteisten psykoosilääkkeiden käytön turvallisuutta dementiaa sairastavien vanhusten käytösoireiden hoidossa. Arvion perusteella on todennäköistä, että näiden valmisteiden käyttöön liittyy tässä potilasryhmässä pieni kuolleisuuden lisääntymisen riski.

Vuonna 2005 todettiin, että uudemmat, niin sanotut atyyppiset psykoosilääkkeet lisäävät kuolleisuutta noin 1-2 prosenttiyksikköä lumelääkettä saaneisiin verrattuna. Nyt tehdyn arvion mukaan ei voida päätellä, liittyykö perinteisiin psykoosilääkkeisiin tätä suurempi kuoleman riskin lisääntyminen.

Riski on joka tapauksessa pieni eikä eri valmisteiden välisiä eroja ole mahdollista arvioida. Tämän vuoksi käytössä olevaa lääkitystä ei ole syytä vaihtaa valmisteesta toiseen. Potilaiden ei pidä tehdä omatoimisesti muutoksia lääkärin määräämään lääkitykseen.

Suomen Lääkelaitoksen mukaan nyt tehdyn arvion tulos ei ole täysin yllättävä. Esimerkiksi vuonna 2006 julkaistussa Alzheimerin taudin Käypä hoito -suosituksessa on jo huomioitu psykoosilääkkeisiin liittyvän riskin mahdollisuus.

CHMP suosittelee, että kaikkien perinteisten psykoosilääkkeiden tuoteselosteisiin lisätään varoitus lisääntyneestä kuolleisuudesta dementiaa sairastavilla vanhuksilla. (VE)