Äidin anemia raskauden aikana saattaa ruotsalaistutkimuksen perusteella olla autismin, ... Lue lisää »

Avonex on biologinen lääke, jota käytetään MS-taudin hoitoon. Lue lisää »

Lääkitysriskejä aletaan seuloa yksinkertaisella kyselyllä, jonka saa verkosta tai alan ... Lue lisää »

Suomalaistutkijat osuivat rino- ja enterovirusten heikkoon kohtaan. Flunssalääke olisi ... Lue lisää »

Hyvänmakuiset lääkkeet helpottavat lasten lääkitsemistä, mutta niiden vuoksi soitetaan ... Lue lisää »

Muuntokoulutus työllisti farmaseutteja pohjoisessa

Työmarkkinat   26.07.2019 08:12  HELINÄ KUJALA, OLLI-PEKKA TIAINEN JAAKKO MYLLY

,

Muuntokoulutus oli Kaisu Heikkiselle onnenpotku. Biokemisti pääsi farmaseutiksi kotiseudulleen Siikajoen apteekkiin.

Farmaseuttien muuntokoulutus tarjosi työtä kotiseudulta ja helpotti apteekkien työvoimapulaa Pohjois-Suomessa. Tätä kaivataan muuallakin maassa. 

Lähes 30 farmaseuttia valmistui Oulussa järjestetystä muuntokoulutuksesta kaksi vuotta sitten. Esimerkiksi Siikajoen ja Pellon apteekkeihin löytyi uudet, innokkaat työntekijät.

– Koulutus oli itselleni oikea onnenpotku ja niin oli tämä työpaikkakin, sanoo Siikajoen apteekin farmaseutti Kaisa Heikkinen, 42.

Lumijoella Pohjois-Pohjanmaalla asuva Heikkinen sai vakituisen työpaikan naapuripitäjästä, kun apteekkari Jukka Syrjälä tarvitsi uuden työntekijän eläkkeelle lähteneen tilalle.

Syrjälä palkkasi toissenkin muuntokoulutetun farmaseutin. Hän kehuu työntekijöitään fiksuiksi ja ammattitaitoisiksi. Koulutus on antanut ammattiin hyvät valmiudet, ja asiakaspalvelutaidot ovat kehittyneet käytännön työssä.

– Meille tämä on ollut erittäin hyvä ratkaisu. Jo harjoittelun aikana ajattelin, että jos paikkoja tulee auki, otan heidät töihin, Syrjälä sanoo.

Tavoite saavutettiin kohtalaisesti

Muuntokoulutus alkoi keväällä 2015, ja tavoitteena oli helpottaa Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin farmaseuttipulaa.

Oulun ja Helsingin yhteiseen yliopisto-ohjelmaan valittiin 41 opiskelijaa, joista 21 valmistui marraskuussa 2017 päättyneen projektin aikana ja 7 seuraavana vuonna.

Yliopistot eivät ole seuranneet opiskelijoiden vaiheita, joten valmistuneiden työllistymisestä ei ole tarkkaa tietoa.

– Käsittääkseni he ovat melko hyvin tänne Pohjolan alueelle työllistyneet. Farmaseuttivajetta on koulutuksella pystytty helpottamaan kohtalaisesti, arvioi Pohjolan apteekkariyhdistyksen puheenjohtaja Mikko Kananen.

Apteekkariliiton tuoreen kyselyn mukaan työvoimapula on kuitenkin taas pahenemassa. Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla joka toisella apteekilla on ollut 12 viime kuukauden aikana vaikeuksia farmaseuttien rekrytoinnissa. Lapissa luku on peräti 74 prosenttia.

– Kyllä tällaiselle koulutukselle olisi taas tilausta. Suuria ikäluokkia on jäämässä eläkkeelle, ja heidän tilalleen tarvitaan uusia työntekijöitä, Kananen sanoo.

Tarvetta olisi muuallakin 

Kyselyn mukaan pahin tilanne on Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa. Myös Uudenmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen apteekeista yli puolet on kärsinyt työvoimapulasta.

Kananen kertoo keskustelleensa aiheesta muiden alueyhdistysten puheenjohtajien kanssa ja suosittelee muuntokoulutusta muuallekin Suomeen.

– Tämä oli toimiva ratkaisu. Saimme liki 30 farmaseuttia työmarkkinoille. Toki meidän täytyy kehittää omaakin vetovoimaa ja saada apteekkityöhön lisää imua.

Parannettavaa voi olla Kanasen mukaan myös opiskelijavalinnoissa. Opiskelijoista lähes kolmannes keskeytti tai ei saanut opintojaan päätökseen. Projektin loppuvaiheita koordinoinut opettaja Susanna Puusniekka Helsingin yliopistosta arvelee, että osa korkeakoulutetuista kurssilaisista saattoi työllistyä hankeen aikana alkuperäiselle alalleen.

Apteekkari Jukka Syrjälä sai muuntokoulutuksesta kasi uutta työntekijää.

Työvoimapula on Kanasen mukaan usein tilapäistä ja paikkakuntakohtaista. Syrjäisille seuduille on vaikeampi löytää työntekijöitä kuin kaupunkeihin.

– Ihmiset lähtevät helpommin hieman sivummalle, jos he ovat kotoisin siltä seudulta tai paikkakunnalle on muita sidoksia, Kananen sanoo.

Paluumuuttajana kotiseudulle

Yksi paluumuuttajista on Ida Tuomas, 28, joka sai harjoittelujakson jälkeen työpaikan Tornionjokilaaksosta Pellon apteekista.

– Kun Oulun seudulla ei riittänyt harjoittelupaikkoja kaikille, hakeuduin kotipaikkakunnalle. Mukavan työyhteisön vuoksi tänne oli helppo jäädä, hän kertoo.

Apteekkari Marko Huotari on myös tyytyväinen. Apteekki ei varsinaisesti hakenut työntekijää, mutta Huotari päätti palkata Tuomaksen tulevia tarpeita ennakoiden.

– Sittemmin tilanne muuttui ja työvoimalle tulikin tarvetta. Meille tämä oli oikein hyvä ratkaisu, sillä saimme erinomaisen työntekijän, hän sanoo.

Terveydenhoitajaksi valmistunut Tuomas työskenteli aiemmin sairaanhoitajana Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Sekin oli hänestä antoisaa ja mielenkiintoista, vaikka kiire sai välillä tuntemaan riittämättömyyttä.

– Tässä työssä on enemmän aikaa asiakkaan kohtaamiseen. Kun asiakas on tyytyväinen, työstä saa onnistumisen kokemuksia. Olen iloinen, että minulle avautui mahdollisuus opiskella uutta alaa, jolla voi hyödyntää aiempaakin osaamista.

Korkeakoulututkinto jo takana

Lähes kaikilla muuntokoulutukseen valituilla oli ennestään ylempi korkeakoulututkinto. Kaisa Heikkinen on taustaltaan biokemisti. Ennen uusia opintoja hän oli tehnyt lyhyitä työpätkiä ja hoitanut useita vuosia lapsiaan.

– Biokemian alan työpaikat ovat valuneet Etelä-Suomeen. Työllistyäkseen olisi luultavasti pitänyt vaihtaa paikkakuntaa. Tällä alalla on enemmän työmahdollisuuksia lähempänä kotiseutua, Heikkinen sanoo.

Myös hän on tyytyväinen uuteen ammattiinsa.

– Oli hienoa, että koulutus tuli tänne pohjoiseen. Sekä se että tämä työpaikka sattuivat itselleni todella hyvään saumaan. Paremmin ei olisi voinut käydä.

Kaikkiaan Oulussa on järjestetty kolme farmaseuttien muuntokoulutusta, joista edellinen päättyi jo vuonna 2006. Oulun yliopiston mukaan uutta koulutusta ei toistaiseksi ole suunnitteilla.

Viimeksi kustannuksista vastasivat suurelta osin valtio ja EU. Lisäksi hanketta rahoittivat Oulun ja Helsingin yliopistot, Oulun kaupunki, lääkeyritys Verman, Apteekkariliitto, Apteekkien työnantajaliitto ja Pohjolan Apteekkariyhdistys.

Fakta: työvoimapula pahenee

  • Apteekeista yli puolet (53 %) on kärsinyt työvoimapulasta 12 viime kuukauden aikana.
  • Kolmasosan (34 %) mukaan tilanne on alkuvuonna pahentunut.
  • Päijät-Hämeessä lähes jokaisella (94 %) apteekilla on ollut rekrytointiongelmia.
  • Farmaseuteista on erityisesti pulaa kesäisin.

Apteekkariliitto kartoitti apteekkien työvoimatilannetta kesä-heinäkuun vaihteessa. Kyselyyn vastasi 486 apteekkia eli 80 prosenttia jäsenistä.

Arkisto


Miten koira suojataan punkeilta?
17.06.2019 13:20 VIRPI EKHOLM

17.06.2019 13:20 VIRPI EKHOLM


HIV-lääkkeen kopiot pääsivät markkinoille
13.06.2019 20:30 OLLI-PEKKA TIAINEN

13.06.2019 20:30 OLLI-PEKKA TIAINEN


Lääketeollisuus julkaisi sidonnaisuutensa terveydenhuoltoon
13.06.2019 09:15 ERJA ELO

13.06.2019 09:15 ERJA ELO


Puolesta asiointi apteekissa alkoi
13.06.2019 08:00 OLLI-PEKKA TIAINEN

13.06.2019 08:00 OLLI-PEKKA TIAINEN


Esperi-yhteistyö alkaa Helsingissä
12.06.2019 16:11 OLLI-PEKKA TIAINEN

12.06.2019 16:11 OLLI-PEKKA TIAINEN


Portugalilaisesta apteekkarista PGEU:n puheenjohtaja
11.06.2019 16:55 OLLI-PEKKA TIAINEN

11.06.2019 16:55 OLLI-PEKKA TIAINEN


Fimea esittää biologisten lääkkeiden vaihtoa apteekkiin
11.06.2019 09:30 OLLI-PEKKA TIAINEN

11.06.2019 09:30 OLLI-PEKKA TIAINEN


Omaishoitajien lääkehoito ontuu
07.06.2019 15:42 ERJA ELO

07.06.2019 15:42 ERJA ELO


Aino-Kaisa Pekonen sosiaali- ja terveysministeriksi
06.06.2019 11:20 ERJA ELO

06.06.2019 11:20 ERJA ELO


Rinteen hallitus jatkaa apteekkialan uudistamista
06.06.2019 08:09 ERJA ELO

06.06.2019 08:09 ERJA ELO