Apteekkien haku- ja myöntämiskäytäntöjä halutaan yksinkertaistaa. Itsehoitolääkkeille e... Lue lisää »

Apteekkari Heli Mäntysalon mielestä sosiaalinen media on apteekeille vielä vähän käytet... Lue lisää »

Ruotsissa ja Norjassa on kova tarve kehittää järjestelmiä saatavuustietojen saamiseksi. Lue lisää »

Covid-19-taudin tukihoitoja on paikoin tulkittu väärin potilaille maksuttomiksi taudin ... Lue lisää »

Joistakin lääke-eristä on löydetty pieniä määriä nitrosamiinia. Metformiinilääkitystä e... Lue lisää »

Laihdutuslääke orlistaatin 60 mg vahvuus tulossa itsehoitoon

24.10.2008 12:03

EMEAn lääkevalmistekomitea (CHMP) suosittelee laihdutuslääke orlistaatin uutta vahvuutta itsehoitolääkkeeksi.

Orlistaatti vapautuisi itsehoitoon annoksella 60 mg. Markkinoilla on jo kymmenen vuotta ollut 120 mg orlistaattivalmiste (Xenical). GlaxoSmithKlinen 60 mg orlistaattivalmiste (alli) on ensimmäinen EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä positiivisen lausunnon saanut itsehoitolääke.

CHMP katsoi, että valmisteen tuomat hyödyt ovat selvät, eikä sen käyttöön ole havaittu liittyvän vakavia haittoja. Valmisteen oikea käyttö on mahdollista lääkeinformaation ja pakkausselosteen avulla.

Itsehoidossa orlistaatti on indikoitu liikapainoisille aikuisille, joiden painoindeksi on yli 28. Orlistaatti vaikuttaa estämällä rasvan imeytymistä ruuansulatuskanavasta elimistöön.

GSK suunnittelee tuovansa allin Euroopan markkinoille vuoden 2009 aikana. (CS)