Uutinen

Lääkkeet säilytetään entistä kehnommin

21.04.2010 | 09:30

Vain joka kolmas (35 %) suomalainen säilyttää lääkkeet lääkekaapissa. Turvallisesti lukkojen takana lääkkeet ovat vain noin joka viidennellä (22 %), ilmenee Taloustutkimus Oy:n Apteekkariliitolle tekemästä tutkimuksesta.

Suomalaisten lääkkeiden säilytystavat ovat muuttuneet vuoteen 1997 verrattuna huonompaan suuntaan. Tuolloin lääkekaapissa lääkkeensä säilytti puolet (49 %) suomalaisista. Lukollinen lääkekaappi oli tuolloin joka neljännellä (25 %).

Lääkekaapin sisällön tarkistaa tai siivoaa useammin kuin kerran vuodessa joka kolmas (35 %) suomalaisista. Noin kerran vuodessa tarkistuksen tekee 39 prosenttia suomalaisista. Joka viidennellä (19 %) siivousväli venyy vähintään kahteen vuoteen.

Lääkkeiden asianmukainen hävittäminen onnistuu suomalaisilta melko hyvin. Kaksi kolmasosaa (65 %) suomalaisista vie lääkejätteet apteekkiin. Joka viidenneltä vanhentuneet lääkkeet päätyvät kuitenkin roskiin tai viemäriin.

Lääkkeiden säilytystä suomalaisissa kodeissa selvittäneen tutkimuksen teki Taloustutkimus Oy Suomen Apteekkariliiton toimeksiannosta. Tutkimusta varten haastateltiin maaliskuussa 1 003 iältään 15–79-vuotiasta mannersuomalaista. Vastaava tutkimus tehtiin myös vuonna 1997.

Suomen Apteekkariliiton jäsenapteekeissa kampanjoidaan 26.4.–2.5. kotien ja kesämökkien lääkekaapit kuntoon. Tarjolla on asiantuntijaopastusta lääkekaapin varustamiseen, lääkkeiden turvalliseen säilyttämiseen ja asianmukaiseen hävittämiseen. Apteekeissa on jaossa myös juuri julkaistu Lääkekaappi kuntoon -asiakasesite. (TK)