Apteekkari-lehti selvitti, mitä mieltä apteekkialaa parhaiten tuntevat professorit ovat... Lue lisää »

Myös apteekit voivat auttaa ylipainon kanssa kamppailevia. Lue lisää »

Nettiostamisen suosio vaikuttaa koko apteekkialaan, mutta erityisesti se nakertaa syrjä... Lue lisää »

Kohonneen verenpaineen hoitotavoitetta tiukennettiin henkilöillä, joiden sydäntautirisk... Lue lisää »

Fimea julkaisee lääkkeiden saatavuushäiriötietoja avoimena datana joulukuun alusta alka... Lue lisää »

Lääketeollisuus haluaisi jatkaa sairauksista kertomista

02.10.2008 11:58

Lääketeollisuus ry toivoo, että lääkeyritykset voisivat jatkossakin kohdistaa kuluttajiin kampanjoita, joissa kerrotaan sairauksista ja niiden hoidosta.

Lääkelaitoksen esitys uudeksi lääkelaiksi tiukentaisi reseptilääkkeiden markkinointikieltoa. Ehdotuksen mukaan terveyttä ja sairauksia käsittelevissä kirjoituksissa ei saisi sairaus- tai oirelähtöisesti viitata lääkehoitoihin eikä kehottaa väestöä hakeutumaan lääkärin vastaanotolle lääkehoitomahdollisuuksien selvittämiseksi.

Lakimies Tiina Satti Lääketeollisuus ry:stä korostaa, että lääkeyritykset tarjoavat potilaille informaatiota sairauksista ja hoitomahdollisuuksista.

- On tärkeää, että potilasta voidaan auttaa tunnistamaan sairauden oireita ja riskitekijöitä, Satti toteaa.

Lääkemarkkinoinnin valvonnan tehostamiseksi Lääkelaitos esittää, että lääkevalmisteen myyntiluvan haltijan tulisi laatia vuosittain selvitys terveydenhuoltohenkilöstölle kohdistetuista lääke-esittelyistä, koulutustapahtumista ja osittain tai kokonaan maksetuista kokousmatkoista.

Samalla lisättäisiin avoimuutta terveydenhuollon tieteellisille yhdistyksille ja potilasjärjestöille annetusta tuesta.

Tiina Satin mukaan Lääketeollisuuden omat eettiset ohjeet määräävät, että tuki potilasjärjestöille tulee julkaista jo nyt. Myös apurahat ja lahjoitukset suositellaan julkaistavaksi. (VE)

Arkisto