Hajallaan oleva tieto lääkevalmisteista halutaan nykyistä paremmin saataville. Lue lisää »

Euroopan lääkevirasto kehottaa jatkamaan verenpaine-, sydän- ja munuaistautien lääkitys... Lue lisää »

Apteekkien pleksit suojaavat suoralta pisaratartunnalta ja lisäävät välimatkaa henkilök... Lue lisää »

Kansalaisten ei tule ostaa valelääkkeitä luvattomilta verkkosivustoilta ja muilta myyji... Lue lisää »

Valtakunnallinen chat-palvelu on avattu valtioneuvoston verkkosivuille. Lue lisää »

Kuntapäättäjät arvostavat apteekkiyhteistyötä

Lääkejakelu   21.02.2020 07:45  ERKKI KOSTIAINEN Mauri Ratilainen

,

Kuntapäättäjien mielestä lääkitysturvallisuuden varmistaminen kotihoidossa ja palveluasumisyksiköissä tulisi olla lakisääteistä. Espoonlahden kotihoidon yksikössä Espoossa aloitettiin vuonna 2018 kokeilu, jossa prosesseja kehitetään yhteistyössä apteekin kanssa.

Kuntapäättäjien mielestä lääkitysturvallisuuden varmistaminen kotihoidossa ja palveluasumisyksiköissä tulisi olla lakisääteistä.

Kuntapäättäjät pitävät tärkeänä, että kunnan kotihoidon ja palveluasumisen yksiköt tekevät yhteistyötä apteekkien kanssa. Yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen alueen apteekkien kanssa ollaan myös varsin tyytyväisiä, ilmenee kuntapäättäjille tehdystä kyselystä.

Kyselyn kohteena olivat ikäihmisten palveluista kunnissa ja kuntayhtymissä vastaavat virkamiehet ja pienten kuntien kunnanjohtajat. Virkamiesten lisäksi mielipiteitä kysyttiin kuntien sosiaali- ja terveyslautakuntien jäseniltä.

Virkamiehistä lähes kaikki olivat erittäin (59 %) tai jokseenkin (36 %) tyytyväisiä vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön alueensa apteekkien kanssa. Poliitikoista tyytyväisiä oli kolme neljästä.

Vuoropuhelua oli käyty etenkin lääkitysturvallisuuteen liittyvistä asioista. Kuntapäättäjät katsovat melko yksimielisesti, että kotihoidossa ja palveluasumisyksiköissä tulisi olla lakisääteinen velvollisuus varmistaa lääkitysturvallisuus.

Kuntapäättäjiltä kysyttiin myös mielipidettä lääkkeiden koneellisen annosjakelun keskittymisestä. Lähes joka kolmas (30 %) virkamies ja poliitikko oli sitä mieltä, että lähiapteekin tulisi toimia ensisijaisena palveluntuottajana lääkkeiden annosjakelussa, jotta voidaan varmistaa lääkityksen kokonaisuuden hallinta. Jokseenkin samaa mieltä asiasta oli 43 prosenttia virkamiehistä ja 47 prosenttia poliitikoista.

Turvallisen lääkehoidon tuki kiinnostaa

Kyselyllä selvitettiin myös Apteekkariliiton kehittämän Turvallisen lääkehoidon tuki -palvelun (TLT) tunnettuutta, käyttöä ja tyytyväisyyttä siihen.

Palvelun kertoi tuntevansa reilu puolet virkamiehistä ja vajaa puolet poliitikoista. Virkamiehet, joiden kunnissa palvelu on jo käytössä, olivat siihen erittäin (49 %) tai jokseenkin tyytyväisiä (44 %).

Kuntapäättäjistä, joiden edustamissa kunnissa palvelu ei vielä ole käytössä, yli 80 prosenttia piti sitä kiinnostavana oman kunnan tai alueen hoitoyksiköitä ajatellen. Suurimmaksi esteeksi palvelun käyttöönotolle arvioitiin olevan epätietoisuus palvelun tarjonnasta kunnassa.

– Hienoa, että lääkitysturvallisuus nähdään kunnissa tärkeänä kehittämiskohteena. Meillä on apteekeissa maanlaajuisesti tarjolla lääkitysturvallisuusasiantuntemusta ja yhteistyölle on kyselyn perusteella selvästi tilausta, iloitsee farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler Apteekkariliitosta.

Kuntapäättäjäkyselyn teki viime marras-joulukuussa Aula Research Oy Suomen Apteekkariliiton toimeksiannosta. Verkkokyselyyn ja puhelinhaastatteluihin vastasi yhteensä yli 300 kuntapäättäjää. Kysely kattoi valtaosan Suomen kunnista.

Arkisto


Kansallisesta lääketietovarannosta käynnistyy selvitystyö
30.03.2020 14:47

30.03.2020 14:47


Pitkäaikaista lääkitystä ei pidä lopettaa koronan pelossa
30.03.2020 10:42 HANNA HYVÄRINEN

30.03.2020 10:42 HANNA HYVÄRINEN


Pleksit tuovat turvaväliä
26.03.2020 13:27 HANNA HYVÄRINEN

26.03.2020 13:27 HANNA HYVÄRINEN


EU:n lääkevirasto varoittaa huijareista – myyvät koronavirukseen valelääkkeitä
25.03.2020 08:30 ERJA ELO

25.03.2020 08:30 ERJA ELO


Chatti neuvoo koronakysymyksissä
25.03.2020 08:02 TARU VANHALA, HANNA HYVÄRINEN

25.03.2020 08:02 TARU VANHALA, HANNA HYVÄRINEN


Fimea seuraa aktiivisesti koronavirusinfektion lääkehoitojen kehitystä
24.03.2020 13:55 ERJA ELO

24.03.2020 13:55 ERJA ELO


Apteekit organisoivat toimintaansa uudelleen, jotta ikäihmiset voivat pysyä kotona
24.03.2020 13:01 ERKKI KOSTIAINEN

24.03.2020 13:01 ERKKI KOSTIAINEN


Porvoossa paiskitaan 12 tunnin työvuoroja
23.03.2020 14:17 HANNA HYVÄRINEN

23.03.2020 14:17 HANNA HYVÄRINEN


STM rajoitti lääkkeiden myyntiä
19.03.2020 19:30 ERKKI KOSTIAINEN

19.03.2020 19:30 ERKKI KOSTIAINEN


Apteekkien lääkevarastot täydentyvät lähipäivinä
18.03.2020 14:36 ERKKI KOSTIAINEN

18.03.2020 14:36 ERKKI KOSTIAINEN