Reportaasi: Ruotsin apteekkijärjestelmä ei täytä uudistukselle aikanaan asetettuja tavo... Lue lisää »

Lääkeasioiden tiekarttaa pohjustettiin ministerin ja sidosryhmien tapaamisella tiistain... Lue lisää »

Apteekkariliitto myönsi kaikkiaan 31 000 euroa apurahaa käytännön farmasian tutkimuksee... Lue lisää »

Maanantaina alkaneella Farmasiaviikolla kerrotaan, mitä asiantuntijatyötä apteekin rese... Lue lisää »

Myyntiluvanhaltijat voivat nyt hakea deksametasonivalmisteilleen indikaatiota koronatau... Lue lisää »

Arvioinnilla parempi sitoutuminen lääkehoitoon

Lääkitys kuntoon   23.07.2020 09:27  MARIA MÄKELÄ INGIMAGE

,

Moniammatillisessa lääkehoidon arviointipalvelussa ratkotaan erilaisia lääkehoitoon liittyviä ongelmia ja varmistetaan, että asiakkaan lääkitys on tarkoituksenmukainen.

Pienetkin muutokset lääkityksen kokonaisuudessa saattavat olla tärkeitä elämänlaadun ja terveyden kannalta.

Potilaalla, 77-vuotiaalla miehellä on todettu verenpainetauti, eteisvärinä ja kilpirauhasen vajaatoiminta.

Laboratorioarvoja ei ole viime aikoina seurattu. Aiemman lääkitysmuutoksen yhteydessä miehelle oli laitettu laboratoriolähete, mutta hän ei ole käynyt kokeissa.

Vanhemmista tuloksista löytyi eGFR-arvo 48 ml/min, mikä viittaa keskivaikeaan munuaisten vajaatoimintaan. Verenpaine on ollut kotimittauksissa korkeahko lääkityksestä huolimatta.

Mies asuu kotona puolisonsa kanssa ja hän huolehtii itse lääkityksestään. Hänellä ei ole ollut säännöllistä lääkäriseurantaa eläkkeelle jäätyään. Vaihtuvat lääkärit ja lääkehoitoon sitoutumisen ongelmat huolettavat vaimoa, joka toivoi lääkityksen arviointia.

Lähtötilanne

Mies oli hyväkuntoisen oloinen ja hoikka. Ruokailutottumukset vaikuttivat terveellisiltä. Ajantasaisten terveystietojen puuttuminen teki arvioinnista haastavaa. Varsinaista hoitavaa lääkäriä ei ollut ja hoitotahot vaihtelivat.

Verenpainelääke Coveramin annos oli vuotta aiemmin tuplattu, mutta kotimittaustulokset olivat edelleen korkeita. Hiljattain lisälääkkeeksi oli määrätty nesteenpoistaja Diuramin Mite. Mies ei ollut kuitenkaan aloittanut lääkettä, koska ei kokenut tarvitsevansa ”nesteenpoistolääkitystä”.

Rouva kertoi miehen kärsineen viime aikoina voimakkaista lihaskrampeista, jotka ilmenivät erityisesti lenkkeillessä. Molemmat yhdistivät ne verenpainelääkkeen annosnostoon. Mies kertoi myös viime aikoina ilmenneistä näköhäiriöistä.

Ratkaisu

Munuaistoiminnan tilanne ja siihen liittyvät elektrolyyttiarvot ovat tärkeitä selvittää, jotta lääkäri voi arvioida lääkityksen kokonaisuutta.

Epäilin tuplatun Coveram-annoksen yhdessä heikentyneen munuaistoiminnan kanssa olevan syynä lihaskramppeihin ja näköhäiriöihin. Molemmat ovat lääkkeen toisen vaikuttavan aineen, ACE-estäjä perindopriilin, mahdollisia haittoja. Kehotin miestä kuitenkin varaamaan ajan myös silmälääkärille muiden syiden poissulkemiseksi.

Samanaikainen ACE-estäjien ja kaliumia säästävien diureettien käyttö nostaa kaliumarvoja ja lisää rytmihäiriöiden riskiä. Yhdistelmä on kuitenkin mahdollinen, jos arvoja seurataan säännöllisesti. En lähtenyt vaarantamaan lääkäri-potilassuhdetta kyseenalaistamalla yhdistelmää, vaan kehotin miestä aloittamaan nesteenpoistolääkityksen vointia tarkasti seuraten ja menemään määrättyihin kokeisiin.

Lisäksi kerroin, että nesteenpoistolääke toimii myös verenpainelääkkeenä ja se alentaa verenpainetta eri mekanismilla kuin hänellä jo käytössä olevat lääkkeet. Korostin, että yhdistelmällä voidaan päästä parempaan lopputulokseen. Käyntini tärkein sisältö oli nimenomaan hoitoon sitouttaminen.

Seuranta

Koin hyväksi, että mies hakeutui arviointiin. Pienetkin muutokset saattavat olla tärkeitä elämänlaadun ja terveyden kannalta.

Lääkkeitä ei ollut käytössä vielä paljoa, mutta munuaistoiminnan vaikutus lääkitykseen oli jostain syystä jäänyt huomioimatta. Keskustelumme ansiosta mies suhtautui lääkehoitoonsa sitoutuneemmin ja ymmärsi säännöllisten kontrollien merkityksen.

Lääkäri teki lääkitysmuutokset asteittain ja määräsi miehelle seurannan. Silmälääkäri ei löytänyt näköhäiriöihin syytä ja ne helpottuivatkin ajan myötä. Soittokontrollimme aikoihin myös lihasvaivat olivat hieman vähentyneet.

Lääkehoidon kokonaisarvion teki farmaseutti Maria Mäkelä Lääkehoidon Turvasta.

SÄÄNNÖLLISESTI ANNOS ENNEN MUUTOS
Coveram 5/5 mg, amlodipiini, perindopriili 2 x 1 lopetettiin
Amlodipin 10 mg 1 x 1 aloitettiin tilalle
Losartan 12,5 mg 1 x 1 aloitettiin tilalle
Diuramin Mite 2,5/25 mg, amiloridi, hydroklooritiatsidi 1/2 x 1 aloitettiin muutosten jälkeen
Bisoprolol 2,5 mg 1 x 1 annos nostettiin myöhemmin 2 x 1
D-vitamiini 20 mikrog. 1 x 1 uusi
Eliquis 2,5 mg, apiksabaani 1 x 2 ei muutosta
Thyroxin 25 mikrog., levotyroksiini 2 x 1 ei muutosta
TARVITTAESSA
Panadol 1 g, parasetamoli 1 x 1-3 vaihdettiin 500 mg

 

Lääkehoidon arviointipalvelut

  • Moniammatillisessa lääkehoidon arviointipalvelussa (LHA ja LHKA) ratkotaan erilaisia lääkehoitoon liittyviä ongelmia ja varmistetaan, että asiakkaan lääkitys on tarkoituksenmukainen.
  • Aloitteen arviointiin voi tehdä potilas itse tai omainen, hoitaja, lääkäri, farmaseutti tai proviisori.
  • Arvioinnin tekee erityiskoulutettu farmasian ammattilainen.
  • Päätökset mahdollisista lääkitysmuutoksista tekee aina lääkäri.

Arkisto

Ei tullut täydellistä – Ruotsin apteekkijärjestelmä uudistettiin 10 vuotta sitten
24.09.2020 11:47 KYÖSTI HAGERT

24.09.2020 11:47 KYÖSTI HAGERT


Apteekkijärjestelmän osuutta lääkekustannuksista halutaan pienentää
23.09.2020 12:07 HANNA HYVÄRINEN

23.09.2020 12:07 HANNA HYVÄRINEN


Apteekkariliitolta apuraha lääkehoidon seurannan tutkimukselle
22.09.2020 14:24 HANNA HYVÄRINEN

22.09.2020 14:24 HANNA HYVÄRINEN


Farmasiaviikolla kurkistetaan apteekin reseptitiskin taakse
22.09.2020 08:58 TARU VANHALA

22.09.2020 08:58 TARU VANHALA


EMA puoltaa deksametasonin käyttöä vaikeissa covid-19-tapauksissa
21.09.2020 11:13 ERJA ELO

21.09.2020 11:13 ERJA ELO


Tutkimus: Apteekit voivat auttaa parantamaan lääkitysturvallisuutta
18.09.2020 08:38 HANNA HYVÄRINEN

18.09.2020 08:38 HANNA HYVÄRINEN


FIP: Apteekeille lisää päätösvaltaa saatavuushäiriöissä
17.09.2020 14:43 HANNA HYVÄRINEN

17.09.2020 14:43 HANNA HYVÄRINEN


Henkilöstön turvallisuus on potilas- ja asiakasturvallisuutta
17.09.2020 07:46 TARU VANHALA

17.09.2020 07:46 TARU VANHALA


Kivut ja harhat vähenivät lääkitysmuutoksilla
16.09.2020 11:28 Johanna Ojala

16.09.2020 11:28 Johanna Ojala