Yskänlääkkeet ovat hoitosuositusten mukaan sekä tehottomia että mahdollisesti haitallisia lapsilla. Kuva: iStock
Uutinen

Yskänlääke ei auta yskivää lasta

05.09.2022 | 11:51

Teksti : Virpi Ekholm

Apteekit ovat avainasemassa lasten yskänlääkkeiden käytön vähentämisessä, lastentautien professori sanoo.

Terveystalossa toteutettiin vuosina 2017–2020 mittava hanke, jonka tavoitteena oli vähentää yskänlääkkeiden käyttöä lapsilla. 

Lääkäreille ja lasten vanhemmille luotiin kirjalliset ohjeet lasten akuutin yskän hyvästä hoidosta, ja lääkärien koulutuksissa muistutettiin yskänlääkkeiden tehottomuudesta ja mahdollisista haittavaikutuksista. Toistuvasti lapsille yskänlääkkeitä määränneille yksiköille ja lääkäreille annettiin lisäksi suoraan palautetta toiminnan kehittämiseksi. 

Lapsille kirjoitetut yskänlääkereseptit vähenivät ketjun lääkäriasemilla neljässä vuodessa peräti 89 prosenttia. 

– Tulos oli käsittämättömän hyvä, toteaa lastentautien professori Matti Korppi, joka oli hankkeessa mukana tutkijana raportoimassa tuloksia.

Tulokset julkaistiin huhtikuussa European Journal of Pediatrics -lehdessä. 

Keskeisessä roolissa hankkeen onnistumisessa oli sähköinen raportointityökalu, jonka avulla reseptejä voitiin seurata reaaliajassa. Tulevaisuudessa työkalua voidaan käyttää muissakin tarkoituksissa, kuten antibioottien järkevän käytön edistämisessä. 

Hyvälle yskänlääkkeelle olisi suuri tarve 

Yskänlääkkeet ovat hoitosuositusten mukaan sekä tehottomia että mahdollisesti haitallisia lapsilla. Erityisesti haittoja voi liittyä yskänärsytystä hillitseviin lääkkeisiin, jotka sisältävät keskushermostoon vaikuttavia opiaattijohdannaisia, kuten kodeiinia tai dekstrometorfaania. 

Miksi yskänlääkkeitä silti edelleen käytetään lapsilla? 

– Siksi, koska kyseessä on niin kiusallinen vaiva. Kysehän ei ole siitä, etteikö yskänlääkkeitä tarvittaisi. Jos meillä olisi käytössä turvallinen, hyvä yskänlääke, se helpottaisi monen lapsen ja aikuisenkin elämää. Valitettavasti meillä ei kuitenkaan ole toimivaa keinoa tähän ongelmaan, Matti Korppi sanoo. 

Kun lääkärit vähentävät yskänlääkkeiden määräämistä lapsille, vaarana on, että käyttö siirtyy itsehoitolääkkeiden puolelle. Apteekit ovatkin Korpin mukaan avainasemassa lasten yskänlääkkeiden käytön vähentämisessä. 

Kun kipeän lapsen vanhempi tulee apteekkiin ostamaan yskänlääkettä, ensin kannattaa varmistaa, löytyyhän kotoa kipu- ja kuumelääkettä. Sillä voidaan oikeasti helpottaa kipeän ja kuumeisen lapsen oloa. 

– Sitten kyllä sanoisin, että yskänlääkkeistä ei ole hyötyä. Vaikka lapsen yskä on ikävä oire, se paranee yleensä ajan kanssa itsestään.