Lääkkeiden valmistus ja lääkejätteet kuormittavat muun muassa vesistöjä. Kuva: Ingimage
Uutinen

Ympäristöasiat eivät vielä paina tarpeeksi lääkehankinnoissa

18.02.2022 | 08:07

Teksti : Hanna Hyvärinen

Alan toimijat kaipaavat ympäristönäkökulmaa niin velvoitevarastointiin kuin hankintakriteereihin. Mallia voidaan ottaa esimerkiksi Ruotsista.

Ympäristön huomioiminen ja kestävä kehitys ovat megatrendejä melkein alalla kuin alalla, mutta lääkehuollossa ympäristönäkökulma on monelta osin vielä lapsenkengissä. Näin todettiin myös Lääketeollisuus ry:n järjestämässä Lääkealan saatavuusfoorumissa helmikuussa.

Lääketeollisuus ry:n erityisasiantuntija Laura Labart toivoi, että muun muassa lääkehuoltoa koskevaa lainsäädäntöä uudistettaisiin kestävän kehityksen näkökulmasta. Labartin mukaan esimerkiksi velvoitevarastointi aiheuttaa nykyisellään turhaa hävikkiä.

– Varastoitavien lääkkeiden määrää tulisi kohtuullistaa ja varastoitavien valmisteiden listaa päivittää niin, että listalta poistetaan ne valmisteet, joiden varastointi ei ole tarkoituksenmukaista, Labart ehdotti saatavuusfoorumin puheenvuorossaan.

Hänen mukaansa tällä hetkellä lääkkeitä toimitetaan mittavia määriä Riihimäelle vaarallisen jätteen käsittelylaitokseen esimerkiksi silloin, kun lääkkeiden jälleenmyyjä häviää hankintakilpailutuksen ja varastot muuttuvat yhtäkkiä tarpeettomiksi.

Ongelman tunnisti myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vastuualuejohtaja, sairaala-apteekkari Marja Iso-Mustajärvi.

– Varaston valikoimat ja määrät eivät aina kohtaa tarpeiden kanssa, Iso-Mustajärvi totesi.

Hankintapäätökset ajoissa

Velvoitevarastointi on kuitenkin tärkeä tapa turvata lääkkeiden saatavuutta häiriötilanteissa. Saatavuusfoorumissa toivottiinkin, että varastoitavien lääkkeiden määrän ja laadun lisäksi vastedes huomiota tulee kiinnittää hankintakilpailutukseen.Hankintapäätökset tulisi tehdä hyvissä ajoin ennen hankintakauden alkua, ja kisan häviäjien tuli saada riittävästi siirtymäaikaa varaston purkamiseen.

Iso-Mustajärven mukaan hankinnoissa tulisi myös kiinnittää nykyistä enemmän huomiota ympäristökriteereihin. Tällä hetkellä huomiota kiinnitetään lähinnä materiaaleihin, ja joissain tarjouspyynnöissä edellytetään ympäristösertifikaatteja.

– Tämä on iso kehityskohde.

Laura Labartin mukaan Lääketeollisuus ry ja HUS Apteekki ovat hiljattain käynnistäneet yhteistyön, jonka tavoitteena on saada ympäristönäkökohdat entistä paremmin osaksi lääkehankintoja.

– Mallia otetaan esimerkiksi Ruotsista, joka on meitä 10 vuotta edellä ympäristöasioidenhuomioimisessa.

Labartin mukaan Ruotsissa – samoin kuin Norjassa – muun muassa tavallisia antibiootteja on kilpailutettu ympäristöpainotuksilla.

Lisää työkaluja ympäristövaikutusten arviointiin

Suomessa Lääketietokeskus lanseerasi vuodenvaihteessa lääkeaineiden ympäristöluokituksen, joka auttaa terveydenhuollon ammattilaisia ja myöhemmin myös kuluttajia valitsemaan ympäristölle vähemmän haitallisia lääkeaineita tilanteissa, joissa sairauden tai sen oireiden hoitoon on valittavissa useampi yhtä tehokas ja turvallinen vaihtoehto.

Saatavuusfoorumissa toivottiin lisää työkaluja lääkkeiden ympäristövaikutusten arviointiin.

Rinnakkaislääketeollisuus ry:n toiminnanjohtaja Heikki Bothas toivoi EU-tason julkista ja läpinäkyvää tietokantaa.
Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen puolestaan esitti lääkevalmistuksen osittaista palauttamista Eurooppaan, millä turvattaisiin saatavuutta ja voitaisiin paremmin valvoa ja rajoittaa lääkevalmistuksessa syntyviä päästöjä.