Apteekkien haku- ja myöntämiskäytäntöjä halutaan yksinkertaistaa. Itsehoitolääkkeille e... Lue lisää »

Apteekkari Heli Mäntysalon mielestä sosiaalinen media on apteekeille vielä vähän käytet... Lue lisää »

Ruotsissa ja Norjassa on kova tarve kehittää järjestelmiä saatavuustietojen saamiseksi. Lue lisää »

Covid-19-taudin tukihoitoja on paikoin tulkittu väärin potilaille maksuttomiksi taudin ... Lue lisää »

Joistakin lääke-eristä on löydetty pieniä määriä nitrosamiinia. Metformiinilääkitystä e... Lue lisää »

Viitehintalait voidaan käsitellä tavallisina lakimuutoksina

04.11.2008 13:50

Eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoo, että hallituksen esitys sairausvakuutuslain ja lääkelain muuttamisesta voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Lakimuutos koskee viitahintajärjestelmän käyttöönottoa ja lääkevaihdon laajentamista.

Valiokunta toteaa, että viitehinnan määrääminen rajoittaa käytännössä lääkkeiden vapaata hinnoittelua, mutta kyse on sellaisesta julkisesta sääntelystä, johon lääkeyritysten tulee varautua.

Lääkevaihdon ulottaminen analogiamenetelmäpatentilla suojattuihin lääkkeisiin ei ole valiokunnan mukaan ongelmatonta, koska patenteilla on niiden haltijoille huomattava taloudellinen arvo. Sääntelylle on kuitenkin painava yhteiskunnallinen peruste eikä se valiokunnan arvion mukaan ole kohtuuton tavoitteeseensa nähden.

Lakimuutosten käsittely jatkuu nyt eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. (VE)