Uutinen

Vihreiden Niinistö: Hienoa, että farmasia pureutuu alan ympäristövaikutuksiin

10.06.2015 | 13:21

Teksti : INKERI HALONEN

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö luki ennakkoon Apteekkarilehden jutun Generation Greenin halusta kouluttaa ala ymmärtämään lääkkeiden ympäristövaikutuksia.

Vesistöjen lääkejäämät voitaisiin poistaa lähes täysin, jos tahtoa ja rahaa riittäisi. Helsingin yliopistolla Generation Green -tiimi kasvattaa farmasian alalle uutta sukupolvea, joka ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikkialla lääkealalla.

Apteekkarilehti kirjoitti Generation Greenin haasteista ja tavoitteista kesäkuun numerossa. Vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Niinistö tutustui artikkeliin jo ennen sen julkaisemista, ja kommentoi sitä näin:

”Juttu on todella hyvä ja tärkeä. Ollessani ympäristöministerinä Euroopan Unionin ministerineuvostossa korostuivat juuri uudenlaisten 'kemikaalicocktailien', mikromuovien ja lääkeaineiden aiheuttamat ongelmat jäteveden puhdistamisessa.

Perinteisten mikrobi- ja ravinnepäästöjen puhdistamisen osalta olemme päässeet vesien puhdistamisessa jo pitkälle.

Nyt kuitenkin on näyttöä näiden uusien lääkeaineiden ja muiden, kuten mikromuovien, aiheuttamista lisääntyvistä ongelmista merten ekosysteemeissä ja jopa kalakannoissa.

Eläinten hormonitoiminta tai terveys voivat muuttua ja vaarantua ihmisten jätteiden takia – ja laajemmassa mittakaavassa kaikki palaa koko ekosysteemiin, myös omaan ravintoomme ja kehoomme.

Jutussa tulee myös ilmi, että nämä ongelmat on mahdollista ratkaista. Juuri tällainen tieto on tärkeää. Siksi lääketieteen, farmasian ja ympäristöasiantuntijoiden yhteistyö on tärkeää jätevesien puhdistamisen saattamisessa ajan tasalle.

Samalla uusien haittavaikutusten ja yhdistelmien aiheuttamien ongelmien tutkimus on tärkeää.

Olen todella iloinen, jos farmasia-ala paneutuu tähän kysymykseen ja lääkeaineiden käyttöä suunnitellaan aina niin, että ympäristöhaitat olisivat mahdollisimman pieniä.

Myös ihmisten valistus oikeasta lääkkeiden käytöstä ja vanhentuneiden lääkkeiden poiskeräämisestä on tärkeää.”

Lue lisää Generation Greenin toiminnasta >