Apteekit ovat sitoutuneet toimimaan vastuullisesti. Kuva: Vuokko Salo
Uutinen

Vastuullisuusperiaatteet ohjaavat apteekkien toimintaa

14.05.2021 | 09:35

Teksti : Hanna Hyvärinen

Jaa artikkeli:

Apteekkiin toiminnan keskiössä ovat hyvä lääkehoito, luotettavuus ja yhteiskuntavastuu.

Apteekkariliitto on koonnut yhteen apteekkien vastuullisuusperiaatteet, jotka ohjaavat apteekin toimintaa Suomessa. Periaatteet jakautuvat kolmeen osa-alueeseen, joita ovat hyvä lääkehoito, luotettavuus ja yhteiskuntavastuu.

Apteekin vastuullisuusperiaatteet esiteltiin apteekkien sidosryhmille keskiviikkona sidosryhmille ja apteekkareille pidetyssä webinaarissa.

Hyvä lääkehoito tapahtuu asiakkaan parhaaksi

Hyvä lääkehoito ei ole vain sitä, että apteekista saa lääkärin määräämät lääkkeet. Hyvän lääkehoidon keskeinen periaate on, että se tapahtuu asiakkaan parhaaksi.

Apteekin tulee varmistaa lääke- ja lääkitysturvallisuus, mihin kuuluu muun muassa lääkityksen kokonaisuuden tarkistaminen. Apteekki huolehtii myös osaltaan lääkkeiden saatavuudesta.

– Apteekin tehtävänä on varmistaa, että lääkehoito toteutuu niin kuin hoitava lääkäri on sen ajatellut, sanoo Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler.

Apteekit ovat sitoutuneet kehittämään osaamistaan ja toimimaan osana terveydenhuoltoa. Jokaista asiakasta autetaan yhdenvertaisesti.

Luotettavuus nojaa näyttöön ja etiikkaan

Apteekin luotettavuus pohjautuu paitsi ammattieettisiin ohjeisiin, myös siihen, että apteekeissa neuvonta perustuu aina näyttöön pohjaavaan tietoon. Apteekki vastaa siitä, että sen myymät tuotteet ovat laadukkaita.

Osa luotettavuutta on myös asiakastietojen tietoturvallinen käsittely sekä asiallinen markkinointi.

Ympäristön merkitys kasvaa osana yhteiskuntavastuuta

Apteekit vastaavat oman alueensa lääkehuollosta, ja ne toteuttavat myös lääkkeiden suorakorvauspalvelun. Samalla apteekkien yksi tehtävä on rajoittaa lääkekustannusten kasvua.

– Apteekeilla on lakisääteinen velvoite antaa hintaneuvontaa lääkkeiden toimittamisen yhteydessä, Sandler muistuttaa.

Apteekit työllistävät ja kouluttavat lääkealan ammattilaisia. Ne osallistuvat aktiivisesti farmasian ammattilaisten kouluttamiseen, ja apteekissa oppiminen on olennainen osa farmaseuttien ja proviisorien koulutusta.

Juuri nyt nouseva yhteiskuntavastuun teema on lääkkeiden ympäristövastuu. 

– Apteekit huolehtivat muun muassa lääkejätteiden keräyksestä ja kannustavat asiakkaitaan lääkkeiden asianmukaiseen palauttamiseen.

Apteekit myös osallistuvat yhteiskunnan rahoitukseen verotuksen kautta. Toiminimiyrittäjien ylläpitämät apteekit maksavat kaikki lääkemyynnin verot Suomeen.