Jo yhdeksän kymmenestä apteekista tarjoaa lääkkeiden kotiinkuljetusta Lue lisää »

Hajallaan oleva tieto lääkevalmisteista halutaan nykyistä paremmin saataville. Lue lisää »

Euroopan lääkevirasto kehottaa jatkamaan verenpaine-, sydän- ja munuaistautien lääkitys... Lue lisää »

Apteekkien pleksit suojaavat suoralta pisaratartunnalta ja lisäävät välimatkaa henkilök... Lue lisää »

Kansalaisten ei tule ostaa valelääkkeitä luvattomilta verkkosivustoilta ja muilta myyji... Lue lisää »

Valvira: Myös paperireseptit sähköiseen arkistoon

10.06.2009 16:03

,

Valvira haluaa, että myös paperiset reseptit kirjattaisiin sähköisesti Kelan reseptikeskukseen. Tämä helpottaisi väärinkäytösten selvittämistä.

Valvira on esittänyt sosiaali- ja terveysministeriölle, että sähköisestä lääkemääräyksestä annettua lakia täydennettäisiin siten, että myös paperimuodossa laaditut reseptit ja tiedot toimitetuista lääkkeistä kirjattaisiin reseptikeskukseen, kun lääke toimitetaan asiakkaalle.

Kun kaikki lääkemääräykset löytyisivät reseptikeskuksesta, Valviran olisi nykyistä helpompi selvittää, onko joku lääkäri tai hammaslääkäri määrännyt epäasianmukaisesti esimerkiksi keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä.

Nyt Valvira joutuu kysymään reseptejä kaikista niistä apteekeista, joista lääkärin määräämiä lääkkeitä on saatettu ostaa. Mahdollisia apteekkeja voi olla kymmeniä, pääkaupunkiseudulla jopa satoja. Toisaalta lääkkeitä on voitu hakea apteekeista, joille reseptikyselyä ei osata edes tehdä.

Sähköisestä reseptiarkistosta Valvira saisi yhdellä kyselyllä tarvitsemansa tiedot. Ongelmana on, että melko monet ongelmallisista PKV-lääkeresepteistä ovat itsenäisten ammatinharjoittajien määräämiä. Heille sähköisen lääkemääräyksen käyttöönotto on vapaaehtoista, elleivät he toimi jonkin terveydenhuollon toimintayksikön tiloissa. (VE)

Arkisto