Valiokunta ehdottaa, että itsehoitolääkkeiden hintakilpailun ulkopuolelle suljetaan sellaiset lisäneuvontaa edellyttävät itsehoitolääkkeet, joiden käyttöön saattaa liittyä erityisiä riskejä. Kuva: Petri Jauhiainen
Uutinen

Valiokunta: Lääkelain muutokset voimaan keväällä 2022

17.11.2021 | 17:16

Teksti : Hanna Hyvärinen

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa itsehoitolääkkeiden hintakilpailuun rajoituksia.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta julkaisi tänään keskiviikona mietintönsä lääkelain muuttamisesta.

Valiokunta toteaa mietinnössään, että se pitää pääosin hallituksen esityksen tavoitteita tärkeinä ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä. Valiokunta kuitenkin ehdottaa hallituksen esitykseen myös joitakin muutoksia.

Valiokunta ehdottaa muun muassa, että itsehoitolääkkeiden hintakilpailun ulkopuolelle suljetaan sellaiset lisäneuvontaa edellyttävät itsehoitolääkkeet, joiden käyttöön saattaa liittyä erityisiä riskejä. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että lain muutosten voimaantuloa siirretään. Valiokunnan ehdotuksen mukaan muutokset tulisivat voimaan vasta 1. huhtikuuta 2022.

Valiokunta myös edellyttää, että valtioneuvosto seuraa hallituksen esityksen vaikutuksia maan kattavan apteekkiverkoston toiminnalle sekä apteekeissa tapahtuvan farmaseuttisen työn resursoinnille ja ottaa vaikutukset huomioon lainsäädännön jatkokehityksen yhteydessä. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön voi tutustua tarkemmin eduskunnan sivuilla.