Puolet pitkäaikaissairaista jättää lääkkeensä käyttämättä ohjeiden mukaisesti. Tämä heikentää lääkehoitojen vaikuttavuutta, potilaiden vointia ja elämänlaatua. Kuva: Ingimage
Uutinen

Väitös: Näillä eväillä lääkehoito onnistuu – keskiössä kuunteleminen ja luottamus

04.11.2022 | 08:48

Teksti : Hanna Hyvärinen

Jopa puolet pitkäaikaissairaista jättää lääkkeensä käyttämättä ohjeiden mukaisesti. Tuore väitöskirjatutkimus auttaa ymmärtämään potilaan hoitoon sitoutumisen monimutkaisuutta. 

Vaikka hoitoon sitoutumista on tutkittu paljon, on edelleen mysteeri, miksi peräti puolet pitkäaikaissairaista jättää lääkkeensä käyttämättä ohjeiden mukaisesti. Tämä heikentää lääkehoitojen vaikuttavuutta, potilaiden vointia ja elämänlaatua.

– Erityisen haastavassa asemassa ovat potilaat, joilla on useita sairauksia ja lääkehoitoja, sanoo HUS Apteekin vastaava proviisori ja väitöskirjatutkija Kirsi Kvarnström.

Kvarnström on hakenut väitöskirjassaan uusia tulokulmia tutkia hoitoon sitoutumista. Hänen tavoitteenaan on ollut ymmärtää syvällisemmin erityisesti pitkäaikaisessa lääkehoidossa olevien potilaiden hoitoon sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä.

Kuunteleminen, luottamus ja vuorovaikutus

Laajassa potilasnäkökulmaa kartoittaneessa kirjallisuuskatsauksessa, joka sisälsi 89 tutkimusta, Kvarnström osoitti, että potilaiden ajatukset, kokemukset, käsitykset ja tiedot omasta lääkehoidostaan tulee ottaa paremmin huomioon terveydenhuollossa. Potilaat haluavat keskustella lääkkeisiinsä tai lääkehoitoihinsa liittyvistä huolista.

Avaintekijöiksi onnistuneeseen lääkehoitoon nousivat tutkimuksessa sairauteen ja sen hoitoon liittyvät potilaan tiedot ja taidot, potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisen välinen luottamus, vuorovaikutus ja tuki sekä riittävät resurssit.

– Potilaan elämäntilanne tulee huomioida, kun hänen lääkehoitoaan suunnitellaan. On tärkeää, että potilas osallistuu päätöksentekoon ja häntä aidosti kuunnellaan. Potilas tietää parhaiten, miten hän pystyy toteuttamaan lääkehoitoaan omassa arjessaan. Nykytilanteen korjaamiseksi tarvitaan parempaa potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisten välistä vuorovaikutusta ja lääkeneuvontaa, toteaa Kvarnström. 

Tukea farmasian ammattilaisilta

Kvarnström tutki myös lääkäreiden näkemyksiä hoitoon sitoutumisesta.

Lääkärit tunnistivat hoitoon sitoutumisen haasteina potilaan sairauteen, terveydenhuoltojärjestelmään, lääkehoitoihin ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyöhön liittyviä tekijöitä. Lääkärit toivoivat parempaa hoidon koordinointia, moniammatillisuutta ja farmasian ammattilaisten osallistumista erityisesti monilääkittyjen ja monisairaiden potilaiden hoidon tukemiseen.

Kvarnström kuvaa myös uutta toimintamallia, jossa farmaseutti selvittää ja päivittää potilaan kotilääkityksen terveysasemalla ennen lääkärin vastaanottoa ja osallistuu lääkeneuvontaan.

– Tässä yhteydessä on mahdollista tunnistaa myös hoitoon sitoutumisen ongelmia ja niiden syitä, sekä pyrkiä ratkomaan niitä yhdessä potilaan ja hoitotiimin kanssa, Kvarnström sanoo.

Hän väittelee aiheesta tänään perjantaina.